SAPIENTIANA 2020/2

TANULMÁNYOK
András Szabolcs: A Sophia-elmélet és a teremtés: kitérő az orosz ortodox teológiában
Szatmári Györgyi: Kegyelem a teljességből. Jegyajándék a negyedik evangéliumban
Bakos Gergely OSB: Utánzás, áldozat, hálaadás: Az áldozat antropológiájától az Eucharisztia teológiájáig. René Girard mimetikus elméletéről
Kisnémet Fülöp OSB: Mi ma az ifjúság? A 2018-as püspöki szinódus ifjúságfogalma a társadalomtudományok tükrében
 
SZERZETESSÉG
Várnai Jakab OFM – Vizvárdy Rita SSS: Szerzetesi iskola Cipruson. Kateketikai esettanulmány
 
RECENZIÓK
Tóth Beáta:Miklos Vetö: Court traité sur l’amour.
Mezei Balázs – Schmal Dániel (szerk.): Megújító újdonság.
Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról
Szeiler Zsolt:Andrew Louth: A keresztény misztikus hagyomány gyökerei Platóntól Dionüsziosz Areopagitészig
Hoványi Márton: Miroslav Volf – Matthew Croasmun: For the Life of the World. Theology That Makes a Difference
Thorday Attila: Gerhard Lohfink: 50 levél a keresztény hitről
Dobszay Márton Benedek OFM: Sipos Imre SJP: Az evolúció misztériuma. Az értelem és a remény felragyogása
Szabó Sándor Bertalan OP: Chiara Lubich: Az egység lelkisége
Bakos Gergely OSB:Andrea Fiamma: Nicola Cusano da Colonia a Roma (1425–1450). Universita, politica e umanesimo nel giovane Cusano
Györök Tibor: Bugár M. István – Gyurkovics Miklós (szerk.): Vallás és hatalom az egyházatyák korában
Somogyiné Petik Krisztina: Balásházy Imre – Major Gyöngyi – Farkas Péter (szerk.): Boldogabb családokért és ifjúságért, 1. kötet
Balásházy Imre – Csabai Tiborné – Farkas Péter (szerk.): Boldogabb családokért és ifjúságért, 2. kötet
Tóth Beáta: Legéndy Kristóf: A természettudományos és a teológiai megismerés modelljei. Világnézetek, modellek, párbeszédek
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2020. július – december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.