SAPIENTIANA 2019/2

TANULMÁNYOK
Várnai Jakab OFM: A kommunió-egyháztan és a szerzetesség
Miloš Lichner SJ: Possible New Understandings of the Theology of Grace by Means of a Theological Analysis of Saint Augustine’s. De correptione et gratia
András Szabolcs: A köztes idő és tisztulás a jelenkori román ortodox eszkatológiában
Somogyiné Petik Krisztina – A. Elekes Szende – Kézdy Anikó: Döntés – elköteleződés – fogadalom
 
SZERZETESSÉG
Maurizio Bevilacqua CMF: A szerzetesi konszekráció. Értelmezési nézőpontok a tanítóhivatali dokumentumokban és a teológiai reflexióban
 
RECENZIÓK
Patsch Ferenc SJ: Klaus von Stosch: Az iszlám mint kihívás. Keresztény megközelítések
Deák Hedvig OP: Puskás Attila – Perendy László (szerk.): Istenképiség, átistenülés, emberi méltóság. Teológiai tanulmányok. In memoriam Vanyó László
Kék Emerencia: Németh Dávid: Vallásdidaktika. A hit- és erkölcstan tanítása az 5–12. osztályban
Szatmári Györgyi: Simon Tamás László OSB: Közelítések az Újszövetséghez. Válogatott tanulmányok 
Szabó Péter OFM: Xavier Thévenot: Van-e értelme a szenvedésnek?
Csingér Judit: Marie de la Trinité: Jézus szól. Egy jeruzsálemi klarissza élete és feljegyzései
Falvay Dávid: Assisi Szent Ferenc írásai
Hegedűs Anna: Edoardo Barbieri (a cura di): „Ad Stellam” Il Libro d’Oltramare di Niccolò da Poggibonsi e altri resoconti di pellegrinaggio in Terra Santa fra Medioevo ed Età moderna
Hernádi Mária: Lackfi János: Van tüzed? Istenes versek. Az Isten-szerelem rétegei
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2019. augusztus - december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.