Sapientiana 2014/1

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A végső beteljesedés távlatai a mai teológiában Joseph Ratzinger teológiájának tükrében
Görföl Tibor: Posztszekuláris társadalom? A kereszténység nyilvános jelenlétének megítélése Jürgen Habermasnál
Gáspár Csaba László: Étkezés és vallási tapasztalás
Hetesiné Korcsok Edit: A játék pszichológiai szerepe a morális nevelésben
Ujházi Lóránd: Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában
 
SZERZETESSÉG
Deák Hedvig OP: Az evangéliumi tanácsok sorrendjének értelme és miértje
 
RECENZIÓK
Jean-Luc Marion: Az erotikus fenomén. Hat meditáció (Petres Lúcia OP)
Pierre Hadot: Plótinosz avagy A tekintet egyszerűsége (Bakos Gergely OSB)
Miroslav Volf: Képünkre és hasonlatosságunkra. Az Egyház mint a Szentháromság képmása (Várnai Jakab OFM)
Megszólal a csend. Egy karthauzi szerzetes a hit útjáról (Baán Izsák OSB)
Norwichi Julianna: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai (Kokas Gabriella)
Adamik Tamás: Sanctissima religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok (Hoványi Márton)
Ittzés Gábor (szerk.): Cura mentis – Salus populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára (Somogyiné Petik Krisztina)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

További képek
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.