Sapientiana 2013/2

TANULMÁNYOK
Hit és új evangelizáció
Török Csaba: Kultúra és új evangelizáció
Görföl Tibor: Exemplum fidei? A keresztény hit krisztológiai és trinitárius alapja Hans Urs von Balthasarnál
Válóczy József: Az idő kérdésének posztmodern kori kihívása  a kereszténység számára
Hantos-Varga Márta: Interdiszciplináris szempontok a katolikus politikai cselekvés értelmezéséhez
 
SZERZETESSÉG
Gázai Szent Dórotheosz: A lemondásról
 
DOKUMENTUM
Rowan Williams: Beszéd a püspöki szinóduson (2012)
 
RECENZIÓK
Szabó Mária: A zsoltárok kincsei (Szatmári Györgyi)
Elena Bosetti: Énekek éneke (Thorday Attila)
Puskás Attila: Megismertük és hittük a szeretetet; Karen Kilby: Balthasar. A (very) critical introduction (Tóth Beáta)
Válóczy József: A megosztott Logosz (Hegyi Márton)
Nemeshegyi Péter: „Megesett rajtuk a szíve”; Számadás a reményről; Istenkereső ember, emberkereső Isten (Hernádi Mária)
Sárkány Péter – Zsók Ottó (szerk.): Die Grundlagen der Logotherapie.
A logoterápia alapjai; Elisabeth Lukas: A logoterápia tankönyve (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: bibli@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft 300 Ft
További képek
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.