Sapientiana 2010/2

TANULMÁNYOK
Szent Diadokhosznak, az epiroszi Photiké püspökének látomása
Eckhart Mester: 19., 33. és 103. Prédikáció
Pump Edit: Az emberi szenvedés és Isten: a halál mint teofánia Gustave Martelet teológiájában
Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Charles Taylor az észak-atlanti civilizáció elvilágiasodásáról 
Ujházi Lóránd: A szent rend házassági akadálya (1087. kán.) 
Jean-Yves Brachet OP: A proporcionalizmus alapfogalmai 
Patsch Ferenc SJ: A helyzetfüggő segítés etikája: paternalizmus és autonómia összefüggései a segítői helyzetben (II. rész)
 
SZERZETESSÉG
Antonio Gascón SM: Közösségmodellek a Mária Társasága szerzetesközösség történetében
 
RECENZIÓK
Adalbert-G. Hamman: Hogyan olvassuk az egyházatyákat? (Frenyó Zoltán)
Isacco Turina: I nuovi eremiti (Gérecz Imre OSB)
Balás Béla: Kis idő (Pákozdi István)
Stefan Kiechle: A hatalom gyakorlása (Lukács János SJ)
Netanel Miles-Yepez (ed.): The Common Heart. An Experience of Interreligious Dialogue (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2010. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu">biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft
További képek
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.