Sapientiana 2009/2

TANULMÁNYOK
Joseph Ratzinger: A házasság teológiája
Török Izsák OSBM: Bűnbánat szentsége: a keresztény érettség korszerű eszköze
Papp Miklós: A „theószisz” (átistenülés) jelentősége a teológiai etikában
Hankovszky Tamás: Adalékok a „hit és ész” problematika emberképéhez. A kanti kihívás és a vatikáni zsinatok válasza
Somorjai Ádám OSB: A II. Vatikáni Zsinat meghirdetése és a magyarországi főpásztorok. Mindszenty József és Shvoy Lajos esete
Xeravits Géza: Egy újabb kísérlet Izrael hellenisztikus kori történetének értelmezésére 
Pierre Hadot: Apofatizmus és negatív teológia
 
SZERZETESSÉG
Gérecz Imre OSB: Lelki harc az egységkeresés jegyében. A XVII. bosei nemzetközi ökumenikus találkozóról
Dobszay Benedek OFM: A hivatásgondozás tervezése a ferenceseknél
 
DOKUMENTUM
XVI. Benedek Pápa: A II. Vatikáni Zsinat helyes értelmezéséről
 
RECENZIÓK
Simon T. László: Nem írnokok, hanem írástudók. Közelítések a szinoptikus evangéliumokhoz (Borbás Péter SchP)
Gerd Theißen: Az őskeresztyénység élményvilága és magatartásformái. Az őskeresztyénység pszichológiája (Szatmári Györgyi)
Enzo Bianchi: Nem vagyunk különbek. A szerzetesek mint jelentéktelen laikusok (Baán Izsák OSB)
Nagymihályi Géza: Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat. A szentély ikonológiája (Pákozdi István)
Emmanuel Levinas: Etika és végtelen (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2009. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft
További képek
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.