6. kötet | Yves M.-J. Congar, Az Egyház élő hagyománya. Tanulmányok a hagyomány teológiai fogalmáról

Yves M.-J. Congar,Az Egyház élő hagyománya. Tanulmányok a hagyomány teológiai fogalmáról. Ford. Száraz Katalin. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2015.
 
Sensus Fidei Fidelium, 6.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
„A huszadik századi katolikus teológusok a sensus fidei fideliumról szóló tanítást a hagyományteológia, a megújult egyháztan és a világi hívek szerepéről szóló teológiai reflexió hármas összefüggésében elevenítették fel. Markáns hangsúlyt kapott, hogy az »egyház« nem azonosítható a papsággal, hogy a Szentlélek vezetése alatt álló teljes egyház képezi a hagyományozás »szervét« és lesz annak »alanyává«, valamint hogy a világi híveknek is aktív szerepe van az apostoli hit továbbadásában. A Tanítóhivatal a dicsőséges Szent Szűz mennybevételének dogmájához vezető konzultáció kapcsán is támogatta ezeket a teológiai tendenciákat, ahogy a II. Vatikáni Zsinat döntéseiben is a sensus fideiről szóló tanítás felelevenítését és megerősítését szorgalmazta.”
(A Nemzetközi Teológiai Bizottság 2014-ben kiadott
Sensus Fidei című dokumentumából)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.490 Ft helyett 1.600 Ft
 
Visszalépés: 
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.