1. kötet | Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása

Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása. Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe. Ford. Budai György. L'Harmattan-Sapientia, 2011.
 
Sensus Fidei Fidelium, 1.
 
Richard Gaillardetz magyarul most közreadott, bevezető tankönyve a zsinat ezen állásfoglalásait bontja ki, a viták közepette a témakör legkiemelkedőbb újkori mesterét, Boldog John Henry Newmant választva mentorként a teológiai ismeretelmélet műveléséhez. Gaillardetz rendszerező értelemben törekszik átfogó tárgyalásra, így csak utalásokat kapunk az egyes kérdések teológiatörténeti összefüggéseire vonatkozóan, amelyek a szerző szándéka szerint a mellékelt bibliográfián keresztül amúgy is hozzáférhetőek. Miközben Gaillardetz nagy érdeme, hogy könnyen feldolgozható terjedelemben ad kulcsot a zsinatnak megfelelő, évezredes hagyománnyal egybehangzó, episztemológiai szemlélet kialakításához, a könyvet feldolgozó teológiai kurzusoknak az egyes kérdések történeti összefüggéseit is érdemes alaposabban megvilágítaniuk. Cano-tól a barokk teológián, a Katolikus Tübingeni Iskolán, Franzelin-en, Newman-en, az újskolasztikusokon és a II. Vatikáni Zsinaton keresztül jutunk el a teológiai ismeretelmélet mai problematikájáig, amit hitelesen foglal össze Richard Gaillardetz magyar nyelven most megjelenő, hiánypótló műve.
A magyar olvasók számára a szerzőt magát is röviden be kell mutatnunk. Richard Gaillardetz e könyv magyar kiadásának megjelenésekor az Egyesült Államok legrangosabb jezsuita egyetemei egyikének, a Boston College-nak a szisztematikus teológia professzora. Teológiai profiljára is alapvető hatással van, hogy nem pap teológusként, hanem nős emberként, négygyermekes családapaként műveli a teológiát. Ennek megfelelően, az egyháztant középpontba állító szakmai orientációja komoly figyelmet szentel a házasság teológiája és lelkisége kérdésköreinek is.
(részlet az előszóból)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.400 Ft helyett 1.600 Ft
 
Visszalépés:
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.