Szabadon elérhető tartalmak

1. Szabadon elérhető tartalmak:

Baritz Sarolta Laura OP, Ábrahám Katalin, Fóris Ferenc [et al.]: Az igaz/i/ élet felé : mit üzen Neked erről az Egyház társadalmi tanítása?

Baritz Sarolta Laura OP: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán - Megjelent: KOVÁSZ VII. évfolyam, 3-4. szám 2003. Ősz - Tél (47-62. oldal)

Baritz Sarolta Laura OP könyvismertetése "Helen J. Alford - Michael J. Naughton: Menedzsment, amelyben a hit számít - Keresztény társadalmi elvek a modern szervezetben" című könyvről - Megjelent: Kovász VII. évfolyam, 3-4. szám 2003. Ősz - Tél (63-70. oldal)


2. Pályázati támogatásból megjelent kötetek:

Kormos József, Pálvölgyi Ferenc (szerk.): A KÖZNEVELÉS CÉLJAI ÉS FEJLESZTÉSI TERÜLETEI - a Nemzeti alaptanterv szemléletének tükrében - (A kötet és a borítója is letölhető.)

A kötet megjelentetését a TAMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” projekt támogatta.

 

3. Korábbi HEFOP pályázaton 2005. és 2007. között készült anyagok.

A katekéta - lelkipásztori munkatárs alapképzés kidolgozása és bevezetése Főiskolánkon az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg.
hefoplogo

 


 

A KLM alapképzés kidolgozása és bevezetése magával hozta azt is, hogy az egyes tantárgyak tematikája részben vagy egészben megváltozott, hiszen az eddig négy éves hittanár-nevelő - lelkipásztori munkatárs főiskolai szintű képzést kellett átalakítani a két ciklusú képzésben. Ez tette szükségessé a 3 éves alapképzés kurrikulumának, avval együtt pedig a tantárgyi temati­káknak átalakítását. Ebből adódott az az igény, hogy a tanítás megkönnyítése, a hallgatók munkájának eredményesebbé tétele érdekében új jegyzetek szülessenek a hallgatók részére.
A konzorciumban résztvevő három intézmény összesen 21 db jegyzet megírását vállalta. Időközben célszerűnek látszott módosítani a jegyzetek felosztásán. Így végül  25 jegyzet megírására adódott lehetőség. A jegyzetek a 2005. szeptember 1. - 2007. június 30. közötti időszakban készültek el. Az egyes intézmények oktatói által elkészített jegyzetek a főiskolák honlapjain olvashatók.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola jegyzetei

 1. Dr. Lukács László: Dogmatika: Krisztológia
 2. Dr. Tuba Iván: Morális: Általános erkölcsteológia
 3. Dr. Deák Hedvig: Egyetemes egyháztörténelem: Középkor I.
 4. Pehm Gilbert: Bevezetés a spirituális teológiába
 5. Dr. Pákozdi István: Felnőttek beavatása a keresztény életbe OICA
 6. Tőzsér Endre: Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről (1964-2002)
 7. Dr. Lukács László: Dogmatika: Kegyelemtan
 8. Dr. Lukács László: Dogmatika: Szentségtan
 9. Dr. Lukács László: Dogmatika: A kezdetektől a beteljesülésig
 10. Dr. Horváth-Szabó Katalin - Kézdy Anikó - Somogyiné Petik Krisztina: Család és fejlődés

A Szegedi Hittudományi Főiskola jegyzetei
(A jegyzetek elérhetők: 
http://www.gff-szeged.hu/konyvtar/fomenu_2/elektronikus_konyvtar oldalon.)

 1. Dr. Turay Alfréd: Bevezetés az Ószövetségi üdvtörténetbe
 2. Dr. Sávai János: Neveléselmélet
 3. Keszeli Sándor: Alapvető kateketika
 4. Dr. Turay Alfréd: Bevezetés az Újszövetségi üdvtörténetbe
 5. Dr. Odrobina László: Latin nyelv kezdőknek
 6. Dr. Odrobina László: Egyházi latin nyelv
 7. Dr. Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola jegyzetei
(A jegyzetek elérhetők: http://kateketa.avkf.hu/ tankönyvek ill. gyakorlati képzés menüpont alatt.)

 1. Boros István: Filozófiai antropológia
 2. Dr. Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetségbe
 3. Dr. Pesthy Mónika: Bevezetés az Ószövetségbe
 4. Buza Ilona: Gyakorlati kateketika
 5. Dr. Ancsin István: Fundamentálteológia:Vallás
 6. Dr. Ancsin István-Boros István: Bevezetés a teológiába
 7. Boros István: Bevezetés a patrológiába I. 

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.