Konferenciák

Dátum
2020-02-22 A Jézus-ima és a keleti kereszténység III. Imaélet a monostorban és azon kívül
2019-11-16 SAPIENTIA NAP: Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban. Képzés és misszió az Egyház Társadalmi Tanítása alapján
2019-03-23 SAPIENTIA NAP: Környezet, teremtés, felelősség
2018-11-17 SAPIENTIA NAP: A „Természet könyve” mint a „Szentírás könyvének” analógiája
2018-03-17 SAPIENTIA NAP: Az Eucharisztia
2018-03-03 A Jézus-ima és a keleti kereszténység. ΙI. Imaélet a monostorban és azon kívül
2017-11-18 SAPIENTIA NAP: A Szentföld
2017-03-18 SAPIENTIA NAP: „Új bort új tömlőbe”. A Hegyi beszéd és a morálteológia
2016-11-19 SAPIENTIA NAP: Az Igazság ragyogása a kinyilatkoztatás szívében – Domonkos megközelítések
2016-03-19 SAPIENTIA NAP: Az európai egyház küldetése: a 21. század kihívásai
2016-02-19 - 2016-02-20 KETEG – nemzetközi konferencia
2015-11-14 SAPIENTIA NAP: Egyén és közösség
2015-06-28 - 2015-07-01 Bibliatudomány Tanszék | Nemzetközi biblikus szimpózium | Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature
2015-06-16 Filozófia Tanszék: A bölcsesség műhelyéből
2015-03-21 SAPIENTIA NAP: Nyelv, kommunikáció, kisebbségek
2015-02-07 A Jézus-ima és a keleti szerzetesség. Imaélet a monostorban és azon kívül
2014-11-18 Bibliatudomány Tanszék: Dániel könyve
2014-11-15 SAPIENTIA NAP: Női tapasztalat, női hang az Egyházban és a teológiában
2014-10-14 Vonzások és választások - Gyermekkor és felnőttkor határán
2014-05-22 A zarándoklat - Hitéleti, tudományos és gyakorlati szempontok
2014-03-22 SAPIENTIA NAP: A szerzetesség mint az imádság iskolája
2013-11-16 SAPIENTIA NAP: Hitünk központi titka: a megváltás
2013-06-04 - 2013-06-06 Nemzetközi biblikus szimpózium: Aspects of Deuterocanonical and Cognate Literature
2013-04-09 - 2013-04-11 KETEG - nemzetközi konferencia
2013-03-23 SAPIENTIA NAP: A szerzetesi hivatások gondozása
2012-11-29 Egyházjog Tanszék: Béke és biztonság
2012-11-29 Nemzetközi egyházjogi konferencia: Béke és biztonság
2012-11-17 SAPIENTIA NAP: A keleti teológia a házasságról, a családról
2012-05-29 - 2012-05-31 Nemzetközi biblikus konferencia: Religion and female body in Ancient East Mediterranean
2012-05-17 Filozófia Tanszék: A szellem valósága - konferencia Weissmahr Béla jezsuita filozófus munkásságáról
2012-05-11 Dogmatika Tanszék: A szeretet helye hitünk rendszerében
2012-03-24 SAPIENTIA NAP: Szerzetesek misszióban
2011-11-12 SAPIENTIA NAP: A keresztény segítségnyújtás formái
2011-06-03 Zarándokhely: Hit, kultúra, emberség
2011-05-18 - 2011-05-21 Nemzetközi biblikus konferencia: Political Power and Ideology in Biblical and Extra-Biblical Tradition
2011-04-02 SAPIENTIA NAP: A "szombat-év" - Megújulási programok a szerzetesi életben
2011-04-01 KETEG műhely: A gazdaság tízparancsolata
2011-03-25 Dogmatika Tanszék: Életünk története - Aquinói Szent Tamás a gondviselésről és az okosságról
2010-11-19 Filozófia Tanszék: Korunk iránytűje - A Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentősége
2010-11-13 SAPIENTIA NAP: Az igazságról
2010-05-18 - 2010-05-21 Nemzetközi biblikus konferencia: The Concept of Authority in Early Judaism and Christianity
2010-05-17 - 2010-05-18 Misszió, globalizáció, etika – Matteo Ricci SJ szellemi öröksége
2010-04-30 Bibliatudomány Tanszék: Angyalok a Szentírástól a bibliodrámáig
2010-03-27 Dogmatika Tanszék: Legyetek erősek: a bátorság Aquinói Szent Tamás erényetikájának kontextusában
2010-03-26 Filozófia Tanszék: Teória és praxis között avagy a filozófia gyakorlati arcáról
2010-03-20 SAPIENTIA NAP: Stúdium és szerzetesség
2010-03-01 10:00 - 12:30 Egyházjog Tanszék: A szerzetesi fogadalomból származó kötelezettségek és jogok
2009-12-04 Bibliatudomány Tanszék: Aqédá a zsidó-keresztény hagyományban (Gen 22)
2009-11-14 SAPIENTIA NAP: Mit ér a katolikus tanítás válság idején?
2009-10-16 Filozófia Tanszék: Molnár Tamás eszmevilága
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.