Studia Biblica Athanasiana

STUDIA BIBLICA ATHANASIANA
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) szentírástudományi folyóirata.
Alapítva: 1998-ban.
 
A folyóirat szerkesztése és nyomdai előkészítése a Sapientia Főiskolán történik.
 
Szerkesztők: Dr. Xeravits Géza és Szabó Miklós Xavér OFM
 
A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Fodor György, Dr. Kókai Nagy Viktor, Dr. Szatmári Györgyi és Dr. Zsengellér József
 
Kiadja: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19. Tel.: 06-42-597-600; fax: 06-42-420-313 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapest, Piarista köz 1. Tel.: 06-1-486-4400; fax: 06-1-486-4412
 
A folyóirat kiadói gondozása: L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 1088 Budapest, Múzeum u. 7.
 
Felelős kiadó: A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora
 
Nyomtatott: ISSN 1419-5224
Online: ISSN 2732-1177
 

Kötetek:

20. | Xeravits Géza – Szabó Miklós Xavér OFM (szerk.), Két szövetség, egy imakönyv

Xeravits Géza – Szabó Miklós Xavér OFM (szerk.), Két szövetség, egy imakönyv, Budapest, 2019. 
 
Studia Biblica Athanasiana, 20.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata
 
Folyóiratunk legújabb számának középpontjában a Zsoltárok könyve áll. A zsoltárok szépsége és jelentősége összekapcsolja a két szövetséget. A bibliai tekercs nemcsak a héber Biblia része, hanem „keresztény irat” is, hiszen sem az Újszövetség, sem a korai keresztény irodalom nem alkotott „új” imádság- vagy énekgyűjteményt. A tanulmányok nemcsak az ókori közel-keleti kontextust vagy a zsoltároknak az Újszövetséggel való kapcsolatait tárják fel, de felvázolnak egy liturgikus hermeneutikát és történeti megalapozottságú teológiát is, amelyben állomásról-állomásra nyomon követhetjük az ókori Izrael hitének és imádságának történetét. A kötetet két tanulmány gazdagítja az angyalok neméről és a Királyok könyvének qumráni újraírásairól. 
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail:biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.900 Ft helyett 1.300 Ft
 
Visszalépés:

19. | Xeravits Géza – Szabó Miklós Xavér OFM (szerk.), Női dimenziók

Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Női dimenziók. L'Harmattan, Budapest, 2018. 
 
Studia Biblica Athanasiana, 19.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata
 
A Studia Biblica Athanasiana legújabb száma női dimenziókkal foglalkozik. Kilenc kiváló tanulmány járja körül az Ószövetség, az ókori Közel-Kelet, a korai zsidóság és az Újszövetség világát. Nemcsak bibliai forrásszövegekre, hanem „újraírt bibliákra” is rápillanthatunk. Rácsodálkozhatunk, hogy az ókori Közel-Kelet jogi szövegeihez képest, hogyan válnak a nők önálló jogi személlyé az Ószövetségben, illetve arra is, hogy Jézus, illetve az evangélisták milyen helyet szánnak nekik az új vallási közösségben. A tanulmányok utána a könyvismertetések a legújabb biblikus irodalomba engednek bepillantást.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail:biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.700 Ft
ELFOGYOTT!
 
Visszalépés:

18. | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Miscellanea biblica

Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Miscellanea biblica. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2017. 
 
Studia Biblica Athanasiana, 18.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata
 
Studia Biblica Athanasiana legújabb száma – alcímének megfelelően (Miscellanea biblica) – különféle biblikus tanulmányokat közöl. Az öt tanulmányból kettő a diaszpóra-identitás építésével foglalkozik, de olvashatunk az Ószövetség görög fordításának eredetéről és a Tóra különböző jogi hagyományairól is. A folyóirat egyetlen „újszövetségi” tanulmánya Jézus nyitott asztalközösségi gyakorlatát és példázatait helyezi el a korai zsidóság szélesebb palettáján. A tanulmányok után a könyvismertetések a legújabb biblikus irodalomba engednek bepillantást.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.700 Ft helyett 1.100 Ft
 
Visszalépés:
Studia Biblica Athanasiana | Tanszéki kiadványok

17. | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A Tóra körül

Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A Tóra körül. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2016. 
 
Studia Biblica Athanasiana, 17.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
Az utóbbi 20 év biblikus kutatásai a Héber Biblia/keresztény Ószövetség első öt könyvét, a Tórát is érintették: teljesen visszaszorult a szájhagyomány hangsúlyos szerepe, megnövekedett az érdeklődés a Tóra összeállításához vezető szerkesztői munkálatok és a folyamat mögötti történelmi háttér iránt, illetve a tudósok új modellek segítségével keresnek magyarázatot arra, hogy a különféle, ellentmondó hagyományoknak egy egységes elbeszélésbe történő egyesítése és azok kidolgozása hogyan és miként is történt a perzsa időszakban.
Studia Biblica Athanasiana legújabb száma a kutatás vezető alakjainak utóbbi néhány évben megjelent legkiválóbb tanulmányaiból válogat. Az olvasók találhatnak benne nemcsak irodalomkritikai tanulmányokat, hanem olyan interdiszciplináris megközelítéseket is, amelyek a régészeti alapú történeti elemzéssel együtt felhasználják a redakciókritika meglátásait, ami a bibliatudományban hiánypótló korrekció és a legígéretesebb irányok egyike a Tóra tanulmányozása területén.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1700 Ft
ELFOGYOTT
 

16. | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Montázs

Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Montázs. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2015. 
 
Studia Biblica Athanasiana, 16.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.600 Ft
ELFOGYOTT
 

15. | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A bölcsesség szikrái. Luca Mazzinghi tanulmányai

Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A bölcsesség szikrái. Luca Mazzinghi tanulmányai. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2014.
 
Studia Biblica Athanasiana, 15.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
A Studia Biblica Athanasiana 15. száma a Bölcsesség könyve különböző témáival foglalkozik. Magyar nyelven először olvashatunk bele egy olyan tanulmánygyűjteménybe, amely a hellenista zsidóság e jeles alkotását bemutatja. A Bölcsesség könyve ugyan nem része a Héber Bibliának (és így a protestáns keresztények kánonjának sem), az utóbbi időben azonban a biblia- és vallástudomány nemzetközi színterén, sőt a zsidó tudományok képviselői között is egyre nagyobb figyelem irányul erre az időszámítás fordulópontja körüli, alexandriai zsidóság körében született műre. A Bölcsesség könyve az inkultúráció példája és kulturális interakciók gyümölcse: az Alexandriában élő zsidóság folyamatos párbeszédet folytatott korával, kora vallási és filozófiai irányzataival. A folyóirat számában szereplő tanulmányok Luca Mazzinghi munkái, aki kiváló érzékkel vezeti be az olvasót a Salamon bölcsességeinek könyve eszmevilágába. 
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:

14. | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Evangéliumi Hagyomány Márk és Lukács iskolájában

Xeravits Géza-Szabó Xavér OFM (szerk.), Evangéliumi hagyomány Márk és Lukács iskolájában. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2013.
 
Studia Biblica Athanasiana, 14.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft
ELFOGYOTT
 

13. | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Szavak, képek, költészet – a Biblia világából

Xeravits Géza-Szabó Xavér OFM (szerk.), Szavak, képek, költészet – a Biblia világából. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2012. 
 
Studia Biblica Athanasiana, 13.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft
ELFOGYOTT
 

12. | Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Biblikus tanulmányok

Xeravits Géza-Szabó Xavér OFM (szerk.), Biblikus Tanulmányok. Sapientia-Szent Atanáz-L'Harmattan, Budapest, 2011. 
 
Studia Biblica Athanasiana, 12.
 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata.
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft 
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.