Szerzőink figyelmébe

1. A kéziratokat elektronikusan, Word formátumban kérjük az editor.sapientiana@sapientia.hu email címre. Bővebb információ a követelményekkel kapcsolatban a http://www.sapientia.hu/ honlapon található. Recenziós könyvpéldányokat a Sapientiana 1364 Budapest, Pf. 235. címre kérjük küldeni.

2. Csak olyan írást fogadunk el, amelyet máshol még nem tett közzé, vagy más magyar folyóiratban nincs folyamatban a publikálása.

3. Az írások terjedelme 20.000–50.000 leütés szóközzel együtt, a lábjegyzeteket is beleszámítva (esetenként hosszabb írást is elfogadunk).

4. Minden íráshoz kérünk egy rövid tartalmi összefoglalót angol vagy magyar nyelven (maximum 800 leütés szóközzel együtt), és öt–a tartalomra vonatkozó–kulcsfogalmat, amelyek lehetővé teszik az internetes keresést.

5. A kettős anonim lektoráláshoz név nélkül, csupán a címmel ellátva küldje el az írást. Egy külön fájlban mellékelje a nevét, az írás címét, és a lapban megadni kívánt levelezési e-mail címét. A gondos elbírálás érdekében a lektorálási folyamat egy-két hónapot vesz igénybe.

6. Times New Roman betűtípust, 12-es betűméretet, szimpla sortávolságot és lábjegyzeteket használjon.

7. Kiemeléseket lehetőleg csak idézőjellel, dőlt betűvel vagy kiskapitálissal alkalmazzon, ne legyen a szövegben aláhúzás vagy félkövér betű.

8. A hivatkozásokat az alábbi minta alapján formázza meg:
 
  • (i) Walter Kasper: Jézus a Krisztus, Vigilia, Budapest, 1996, 111.
  • (ii) Cziglányi Zsolt: Történeti feliratok a Zsoltárok könyvében, Teológia 33 (1999/1–2) 6–13.
  • (iii) Jean Duplacy: Hit, in Xavier Léon-Dufour (szerk.): Biblikus teológiai szótár, Szent István Társulat, Budapest, 1986, 496–508.
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.