Sapientiana - A lektorálás menete

A beérkezett írások elbírálása kettős anonim lektorálás alapján történik, oly módon, hogy mind a szerző, mind a lektorok személye rejtve maradjon. Az írásokat név nélkül és minden, a szövegben esetlegesen a szerző személyére utaló információ nélkül küldjük el két szintén anonim lektornak. A beérkezett lektori véleményeket azután bemásoljuk a szerzőnek írt szerkesztői értesítésbe (e-mailbe). A lektorálás, a szakszerű és alapos elbírálás érdekében, egy-két hónapot vesz igénybe.
 
A lektori vélemények alapján a beérkezett írásról háromféle döntés születhet:
  1. 1) közlésre alkalmas (az esetlegesen javasolt kisebb pontosítások, változtatások elvégzése után);
  2. 2) közlésre alkalmas lehet, amennyiben átdolgozza a megadott javaslatok alapján (ez esetben a szerzőnek nagyobb változtatásokat, az anyag átdolgozását kell elvégeznie, amely után az írást ismételten véleményezzük);
  3. 3) közlésre alkalmatlan (mivel nem illik folyóiratunk profiljába, nem tudományos igényű írás stb.)
A közlésre elfogadott írásokat továbbküldjük az olvasószerkesztőnek és a tördelőnek, akik a szerzővel együttműködve elkészítik a szöveg nyomdakész változatát. Az elfogadás és a közlés között azonban hosszabb idő telhet el, mivel az egy-egy folyóiratszámba való bekerülés sokféle szerkesztéstechnikai szempont figyelembevételétől függ. Így tehát az elfogadott és nyomdakész írások nem feltétlenül a legközelebbi számban, hanem a következő számok valamelyikében jelennek majd meg.
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.