SAPIENTIANA 2018/2

TANULMÁNYOK
Török Csaba: A Szentírás sugalmazottsága a 2Tim 3,16-ban
Ambrus Gábor: Vallási tapasztalat és technológiai világkép
Kézdy Anikó – Somogyiné Petik Krisztina – Urbán Szabolcs: A spiritualitás fejlődését meghatározó pszichológiai tényezők. Gondolatok Fowler szakaszelmélete kapcsán
Vassányi Miklós: Ál-Areopagita Szent Dénes: Isten nevei című művének III. része. Fordítás bevezetéssel
 
SZERZETESSÉG
Varga Kapisztrán OFM: Assisi Szent Ferenc és a monasztikus rendek
 
RECENZIÓK
Szilvay Gergely: Balázs M. Mezei, Radical Revelation
Szatmári Györgyi: Martin Meiser, Septuaginta, inkulturáció és az identitás őrzése. Bevezetés a görög Ószövetségbe
Thorday Attila: Gerhard Lohfink, A Miatyánk új értelmezésbe
Szeiler Zsolt: Frenyó Zoltán, Szent Ágoston és az augusztinizmus
Pákozdi István: Nóda Mózes, Kegyelembe mártott idő
Bácsatyai Dániel: Tóth Endre – Vida Tivadar – Takács Imre (szerk.), Szent Márton és Pannónia. Kereszténység a római világ határán
Versegi Beáta Mária CB: Peter Abel, Burnout és továbblépés. Spirituális utak
Tóth Beáta: John Sullivan, The Christian Academic in Higher Education. The Consecration of Learning
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2018. augusztus – december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.