Sapientiana 2015/1

TANULMÁNYOK
Kálmán Peregrin OFM: Intézményes üldözöttmenekítés 1944–1945-ben a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartományban
Lengyel Zsuzsanna Mariann: A „határsértő” mozzanatról (transzgresszió) – Filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában
Tóth Beáta: A szeretet helyének problémái
José Jaime Brosel Gavila: Mai folyamatok a zarándoklatok megújulásában
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Egy különös szöveg a nyugati szerzetesség bölcsőjénél: A négy atya regulája (Regula quattuor patrum) 
 
RECENZIÓK
Hans Joas: A hit választása. Milyen jövője lehet a kereszténységnek? (Várnai Jakab OFM)
Balázs M. Mezei: Religion and Revelation after Auschwitz (Varga-Jani Anna)
Jean-Luc Marion: A látható kereszteződése (Petres Lúcia OP)
Szabó Ferenc SJ: „Krisztus fénye”. Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe (Hoványi Márton)
Peter Neuner – Paul M. Zulehner: Jöjjön el a te országod. Gyakorlati egyháztan (Várnai Jakab OFM)
György Benyik (ed.): The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV. Szeged, Ferenc Gal Theological College, 22nd – 24th August 2013 (Szabó Xavér OFM)
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): Hit, igazság, tolerancia. A kereszténység és a világvallások (Pákozdi István)
Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy. Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete (Somos Róbert)
Viktória Hedvig Deák: Consilia Sapientis Amici. Saint Thomas Aquinas on the Foundation of the Evangelical Counsels in Theological Anthropology (Vivian Boland OP)
Thomas Keating és Tom S.: Isten terápiája és a szenvedélybetegségek. A középpontba vezető ima és a tizenkét lépés (Kály-Kullai Károly)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

További képek
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.