Sapientiana 2014/2

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A keresztény szabadság politikai dimenziói a felszabadítási teológia tükrében
Harsányi Pál Ottó OFM: A Szentháromság és a család közötti kapcsolat kihívások és a teljes életre való törekvés között
Papp Miklós: Az ortodox egyházak teológiai és gyakorlati viszonyulása az újraházasodás kérdéséhez 
Mária Šmidová: A korai intervenció mint kihívás az Egyház számára a fogyatékossággal élőgyermekek családjainak támogatásában
Pákozdi István: Nagypéntek „szentje”. Neumann Teréz, a XX. század egyik misztikusa
 
DOKUMENTUM
Somorjai Ádám OSB: Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Békés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja 
 
RECENZIÓK
Szabó Sándor Bertalan OP: Odo Casel: Az Egyház misztériuma
Papp Miklós: A Család Pápai Tanácsa: Családlexikon – a családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről 
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: Being Christian. Baptism, Bible, Eucharist, Prayer
Hernádi Mária: Két könyv a szemlélődő imáról. Jálics Ferenc SJ: Szemlélődő lelkigyakorlat. Bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába; Mustó Péter SJ: Csendben születik az élet. A belsőima tapasztalatairól 
Görföl Tibor: René Girard: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. A kereszténység kritikai apológiája 
Bakos Gergely OSB: Olay Csaba – Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században 
Patsch Ferenc SJ: Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségről; Richard Leonard SJ: Hol van Isten a bajban? Gondolatok a hitről és a szenvedésről
Tóth Beáta: Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez 
Kautnik András: Boglarka Hadinger – Wolfram Kurz – Renate Mrusek: Értelemkeresés és személyiségfejlesztés
Deák Hedvig OP: Arturo Cattaneo (szerk.): Nős papok? Harminc égető kérdés a cölibátusról
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.