Sapientiana 2011/1

TANULMÁNYOK
Szabó Miklós Xavér OFM: A messiás alakja és feladatai Salamon zsoltáraiban
Bakos Gergely OSB: A gondolkodás mint tapasztalás. Canterburyi Szent Anzelm es Martin Heidegger alapján
Bagyinszki Péter Agoston OFM: A teológiai ismeretelmélet mai útjai
D. Andrew Kille: Bibliaolvasás három dimenzióban. A pszichológiai bibliaértelmezés
Ujházi Lóránd: Szent helyek istentiszteleti tevékenységen kívüli felhasználásának hatályos jogi szabályozása
Voldemārs Lauciņš: Evangélikus ekkléziológia – konfesszionális perspektívából
 
SZERZETESSÉG
Guba András SchP – Tornay Krisztina M. Petra SSND: A szerzetesi férfi-beavatás – a jászói premontrei templom ikonográfiája
 
RECENZIÓK
Balla Péter: Gyermekek es szülők kapcsolata. Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban (Pálvölgyi Ferenc)
Norman Kretzmann: The Metaphysics of Theism. Aquinas’s Natural Theology in Summa Contra Gentiles (Szeiler Zsolt)
Veronika E. Schmitt OCD: A Kármel elfelejtett gyökerei (Baán Izsák OSB)
Paul Ricœur: Egészen a halálig (Borbás Péter SchP)
Paul Donders – Peter Essler: Berufung als Lebensstil. Aufbrechen in ein wertvolles Leben (Tornya Erika)
Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2011. február – május
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
ELFOGYOTT
További képek
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.