Sapientiana 2009/1

TANULMÁNYOK
Barsi Balázs OFM: Mit üzen Szent Ferenc a XXI. századi követőinek és az egész kereszténységnek?
Hegyi Márton: Újraolvasott Khalkédón. Piet Schoonenberg krisztológiájának alapvonalai 
Patsch Ferenc SJ: A vallások mint Krisztus kegyelmének struktúrái 
Tornya Erika: Dalit teológia. A kasztonkívüli keresztények Indiában
 
SZERZETESSÉG
Jelenits István SchP: Gyászbeszéd Tuba Iván SchP temetésén
Ulrik M. Monika SSND: Ideje van a hálaadásnak… A jubileumi év visszhangja szívünkben
 
DOKUMENTUM
Katolikus Nevelési Kongregáció: Irányelvek pszichológiai szakemberek igénybevételéhez papjelöltek felvételénél és képzése folyamán
 
RECENZIÓK
Xavier Léon-Dufour: Az Újszövetség értelmező kéziszótára (Szatmári Györgyi)
Órigenész: Kelszosz ellen (Perendy László SchP)
Szent Ágoston: Beszédek Szent János evangéliumáról I. (I–XXX. beszéd) (Perendy László SchP)
Gondolatok vallásról és tudományról John Polkinghorne: Egyetlen világunk. A tudomány és a teológia kölcsönhatásai című könyve kapcsán (Hetesi Zsolt)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2009. január – április
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
ELFOGYOTT
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.