Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet / Vita Consecrata sorozat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szerzetesteológai Intézetének sorozata
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a L'Harmattan Kiadó
Sorozatszerkesztő: Tőzsér Endre SP
ISSN 2061-7399

Kötetek:

9. kötet | Várnai Jakab OFM (szerk.), Útjelzők. Teológiai tanulmányok a szerzetességről

Várnai Jakab OFM (szerk.), Útjelzők. Teológiai tanulmányok a szerzetességről. L'Harmattan-Sapientia, 2020.
 
Vita Consecrata, 9.
 
A szerzetesség teológiai kérdései, jelensége és folyamatai számtalan oldalról megközelíthetőek. Érthető ezért, hogy egy szerzetesi hittudományi főiskolán is különféle nézetei tűnnek elő a szerzetességnek az adott teológiai vagy humán tudományos szakterületnek megfelelően. Főiskolánk húszéves működése során számos olyan előadás, cikk és tanulmány született, amely érinti a szerzetesség teológiáját. Alkalmas tehát, hogy ebből a szüntelenül folyó műhelymunkából – tanáraink tollából – összegyűjtsünk és közreadjunk néhány írást 2020-ban, abban az évben és abban a tanévben, amelyben a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola elindulásának huszadik évfordulóját ünnepeli.
Kötetünk nem kínál teljes körű ismereteket a szerzetességről, mégis szinte minden fontos kérdést érintenek szerzőink. Bízunk benne, hogy a szerzetesség iránt érdeklődők haszonnal forgatják majd. 
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.600 Ft helyett 1.700 Ft
 

8. kötet | Miroslava Jusková OSF, Religious Orders under Communism. Czechoslovakia, 1948-1989.

Miroslava Jusková OSF, Religious Orders under Communism. Czechoslovakia, 1948-1989. L'Harmattan-Sapientia, 2014.
 
Vita Consecrata, 8.
 
Miroslava Jusková Szlovákiában született. Titokban belépett a Ferences Iskolanővérekhez a kommunizmus ideje alatt. Ebben az időszakban szerzett tapasztalatai felkeltették az érdeklődését a modern és jelenkori ferences lelkiség, illetve a társadalom és a szerzetesrendek közötti kapcsolat iránt.
A római Antonianum pápai egyetemen szerezte teológiai doktorátusát, jelenleg Nagyszombati Egyetem Pozsonyban működő teológiai karának tanársegédjeként a szisztematikus teológiai tanszéken spirituális teológiát és ferences lelkiséget oktat.
A könyv olyan kutatás anyagát dolgozza fel, amelyet a római Antonianum pápai egyetemmel együttműködésben végeztek.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.500 Ft
ELFOGYOTT
 

7. kötet | Lukács János, Jezsuita képzés a Rendalkotmányban

Lukács János, Jezsuita képzés a Rendalkotmányban. L'Harmattan-Sapientia, 2013.
 
Vita Consecrata, 7.
 
A könyv megjelenését az NKA támogatta.
 
A Loyolai Szent Ignác által írt Rendalkotmány részletesen bemutatja, hogyan kell felkészíteni a jezsuita növendékeket az apostoli életre. A hivatás egy Istenhez vezető út, a képzés célja pedig az útra bocsátás, az úton járás megtanítása, a folyamatos előrehaladás melletti elköteleződés kialakítása. E kötet azokat a hermeneutikai és egyben gyakorlatorientált alapelveket kutatja, amelyek a Rendalkotmány szövegében tükröződni látszó emberkép és a mai szemléletmódunk közötti szakadék áthidalására szükségesek. Bemutatja, hogyan nyerhet friss, ma is releváns jelentést a több évszázados ignáci szöveg egy-egy kulcsfogalma. Más szerzetesrendeknek is kitűnő segítséget nyújthat annak megtalálásához, miként legyenek hűek saját karizmatikus gyökereikhez és a mai kor képzési igényeihez egyaránt.
 
Lukács János SJ, 1966-ban született Budapesten. A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 1989-ben villamosmérnöki diplomát szerzett. Közben közel egy évig értelmileg sérült emberekkel élt együtt önkéntesként egy Bárka-közösségben. Világi hallgatóként a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián tanult, majd 1991-ben belépett a jezsuita rendbe. Kétévnyi noviciátus után filozófiai és teológiai tanulmányait Münchenben és Párizsban végezte. 1998-ban szentelték pappá. 1997-től a novíciusmester segítője (sociusa). 2000-től licenciátusi tanulmányokat folytatott spiritualitásból, és a jezsuita képzés utolsó szakaszát, a harmadik próbaidőt végezte el. 2002-ben novíciusmesterré nevezték ki. 2005-től a magyar jezsuita rendtartomány vezetője volt. 2010-től ismét novíciusmester.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.300 Ft helyett 1.500 Ft
 
Visszalépés:

6. kötet | Notker Wolf OSB – Enrica Rosanna FMA, Az embervezetés művészete

Notker Wolf OSB – Enrica Rosanna FMA, Az embervezetés művészete. Leo G. Linder közreműködésével. Ford. Németh Attila. L'Harmattan-Sapientia, 2011.
 
Vita Consecrata, 6.
 
Ahol emberekről van szó, ott nem lehet menedzselni. Embereket csak vezetni lehet. De vajon az embervezetés művészete tanulható-e? A vezetői képességeket el lehet-e sajátítani? Mennyit számít a vezető személyisége? Melyek egy jó vezető legfontosabb teendői? Van-e különbség férfi és női vezetési stílus között? Miért kell ma bátorság a tekintély gyakorlásához? Hogyan kerülhetjük el a hatalmunkkal való visszaélés csapdáit?
A bencés prímás apát és a szalézi Rosanna nővér ezekre a kérdésekre keresi a választ. Két szólamban megírt, tapasztalataik gazdag tárházát megnyitó könyvük végigkísér bennünket a legjelentősebb vezetői helyzeteken: a vállalkozások és a politika, a szerzetesélet és a csapatmunka, az iskola és a gyermeknevelés világán.
 
Notker Wolf OSB 1940-ben született Bad Grönenbachban. 1961-ben belépett a Sankt Ottilien-i bencés monostorba. 1962-től 1965-ig filozófiát tanult a római Sant’Anselmo Pápai Bencés Egyetemen, majd 1965-től 1970-ig filozófiát, teológiát és természettudományokat a müncheni Ludwig Maximilian Egyetemen. 1968-ban pappá szentelték. 1971 és 1977 között természetfilozófiát és tudományelméletet tanított a Sant’Anselmón. 1974-ben filozófiai doktorátust szerzett. 1977-től 2000-ig a Sankt Ottilien-i monostor főapátja volt. 2000 óta a bencés konföderáció prímás apátja Rómában. Apáti jelmondata: Jubilate Deo!
Keresett előadó (nemcsak egyházi körökben), számos könyve és több zenei albuma is megjelent (elektromos gitáron és főleg fuvolán játszik).
 
Enrica Rosanna FMA, 1938-ban született Busto Arsizióban (Olaszországban). Szalézi (Don Bosco) nővér, a Segítő Szűz Mária Leányai szerzetesrend (Figlie di Maria Ausiliatrice) tagja.
Teológiai és szociológiai tanulmányai után 1972-ben (első nőként) a Pápai Gergely-Egyetemen szerzett doktorátust. Tanított a szalézi és a lateráni egyetemen, valamint az Auxilium neveléstudományi pápai fakultáson, melynek 9 évig dékánja is volt (az első nő, aki pápai egyetemen tanított). Szakértőként több püspöki szinóduson is részt vett. 2004-től 2011 októberéig a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának altitkára volt (az első nő, aki ilyen magas tisztséget kapott a római kúriában).
Könyveit, cikkeit elsősorban vallásszociológiai, pedagógiai, szerzetesélettel, fiatalokkal, nőiséggel kapcsolatos témákról írta. Rendje központi római házában él.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.100 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Vita Consecrata | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet

 

5. kötet | Varga Kapisztrán OFM – Várnai Jakab OFM (szerk.), A ferences regula

Varga Kapisztrán OFM – Várnai Jakab OFM (szerk.), A ferences regula. Korai és mai értelmezések. L'Harmattan-Sapientia, 2011.
 
Vita Consecrata, 5.
 
A regula arra hív minket, akárcsak az előző nemzedékek testvéreit, hogy kezdjünk párbeszédet vele. A találkozás feltételei ugyanazok, mint minden párbeszédben: meg kell nyílni a másik felé, tiszteletben kell tartani különböző voltát, ugyanakkor meg kell próbálni megérteni a szándékait. Hagyni kell, hogy a másik beszéljen, figyelemmel kell hallgatni őt, nem szabad azonnal ráerőltetni a magunk véleményét, abban a nyitottságban és tudatban kell hallgatni, hogy mint minden találkozás, ez is hatással lesz rám: mond valami újat, megindít, megvigasztal, provokál, kérdez… Ha nem bízok a másikban, és semmit se várok tőle, akkor nem léphetek vele igazi párbeszédre. Ha pedig a két fél között semmi se történik, az azt jelenti, hogy nem is találkoztak. Mielőtt megkérdőjeleznénk a regulát, oda kell figyelnünk azokra a kérdésekre, amelyeket bennünk elindít. Mielőtt mi akarnánk „megtéríteni”, átírni a szöveget, előbb a szöveg kér tőlünk megtérést. Az alapvető kérdés tehát ez: várok-e, várunk-e még valamit a regulától? (Cornelius Bohl OFM)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.800 Ft helyett 1.800 Ft
 
Visszalépés:

4. kötet | Új dalt énekeljetek / Timothy Radcliffe

Timothy Radcliffe, Új dalt énekeljetek. A keresztény hivatás. Ford. Petres E. Lúcia OP. L'Harmattan-Sapientia, 2012. 
 
Vita Consecrata, 4.
 
A ma is keresett előadó, népszerű prédikátor, a Domonkos-rend korábbi legfőbb elöljárója ebben a sok nyelvre lefordított, bestsellerré vált könyvében olyan előadások, levelek, prédikációk szövegét adja közre, amelyek fő címzettjei szerzetesek. Ám mivel a szerzetesi életnek – meggyőződése szerint – csak akkor van értelme, ha van mondanivalója a keresztény élet és általában véve az emberi élet számára, jó szívvel ajánlja írásait a szélesebb olvasóközönségnek is.
Humorral, szókimondó egyenességgel, közvetlen hangnemben, felszabadító bölcsességgel megírt elemzései arra biztatnak, hogy merjünk énekelni, mert az ének legyőzi az élet legnagyobb ellenségét, a félelmet, és merjünk új dolgokkal kísérletezni, hogy valóban jézusi, evangéliumi szabadsággal élhessünk.
 
Timothy Radcliffe Londonban született 1945-ben. Bencés iskolákban tanult, majd 1965-ben belépett a Domonkos-rendbe. Filozófiai és teológiai tanulmányait Oxfordban és Párizsban végezte. 1971-ben pappá szentelték. Egyetemi lelkész volt Londonban, majd tizenkét éven át Oxfordban tanított szentírástudományt. A tanítás és prédikálás mellett bekapcsolódott a békemozgalomba és az AIDS-betegek szolgálatába. 1982-től 1988-ig házfőnök volt Oxfordban, majd az angol provincia tartományfőnökévé választották. A nagyobb szerzeteselöljárók konferenciáját is vezette. 1992-től 2001-ig a Domonkos-rend általános elöljárója volt. Több egyetem tiszteletbeli doktora, így például az Oxfordi Egyetemé és a római Szent Tamás Pápai Egyetemé (Angelicum).
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.100 Ft helyett 2.100 Ft
 
Visszalépés:
Vita Consecrata | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet

3. kötet | Juan Mari Ilarduia OFM, Közösségi projekt

Juan Mari Ilarduia OFM, Közösségi projekt …hogy találkozzunk és közösségben legyünk egymással. L'Harmattan-Sapientia, 2021.
 
Vita Consecrata, 3.
 
Minden közösségi élet alapvető célja a kommunió jellegű találkozás, mely akkor valósul meg, amikor a testvérek személyiségük legmélyebb szintjéig befogadják egymást.
Egy közösség csak akkor képes fejlődni, ha be tudja indítani a növekedés és a közösséghez tartozás dinamikáit, mégpedig egy olyan projektből kiindulva, amelyet mindenki felvállal. Azok a csoportok, amelyekben az emberek nem egy világos és jól meghatározott terv szerint élnek és dolgoznak, melyet közös identitásuk központi valóságának tartanak, előbb-utóbb válságba jutnak. Csak a közösen elfogadott projekt képes alapot adni a közösségnek. Csak abban van meg az az erő, amely képes a teljes befogadás felé vezetni a testvéreket.
Az itt közölt közösségi projekt egy olyan módszer és eszköz, amely a mindennapi tapasztalatot alapul vévén segít megélnünk és építenünk a testvéri közösséget a kommunió jellegű találkozáson keresztül.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.600 Ft helyett 1.400 Ft
 

2. kötet | Juan Mari Ilarduia OFM, Személyes projekt

Juan Mari Ilarduia OFM, Személyes projekt …mert hitelesen akarok élni.
L'Harmattan-Sapientia, 2021.
 
Vita Consecrata, 2.
 
A személyes projekt olyan emberek életvezetését hivatott segíteni, akik készek kezükbe venni életüket, akik képesek vállalni életük kalandját azzal a szándékkal, hogy hitelesen éljenek, akik hajlandók arra, hogy megismerjék és olyannak fogadják el önmagukat, amilyenek. A személyes projektkészítés gyakorlata lehetővé teszi Isten önmagunkra vonatkozó akaratának Lélekben történő felismerését, egyéni életutunk és folyamataink megélését.
Ezzel a modern módszerrel annak tudatára alapozhatjuk életünket, hogy Isten olyannak szeret, amilyenek vagyunk, és saját élettörténetünk az az egyetlen és egyedülálló történet, amelynek során Isten boldoggá tenni és üdvözíteni akar bennünket.
E kötet a személyes projektet interdiszciplinárisan tárgyalja, részletesen bemutatja személyiségünk átgondolandó dimenzióit, kérdőíveket kínál az önmagunkon való munkához, és útmutatást ad a projekt konkrét megfogalmazásához. Bár elsődlegesen szerzeteseknek íródott, minden hitelességre törekvő ember haszonnal forgathatja.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.400 Ft helyett 1.200  Ft
 

1. kötet | Amedeo Cencini, A Fiú lelkülete

Amedeo Cencini, A Fiú lelkülete. A szerzetesképzés menete. Ford. Zólyomi-Katona Theodóra. L'Harmattan-Sapientia, 2010. 
 
Vita Consecrata, 1.
 
A könyv megjelenését az NKA támogatta.
 
A Fiú lelkülete a szerzetesképzés folyamatának korszerű, emberi szabadságra építő, teljes körű teológiai-antropológiai modelljét mutatja be. De nemcsak a szerzetes- és papképzésben résztvevőknek vagy segítőfoglalkozású hívőknek nyújthat segítséget, hanem mindenkinek, aki fontosnak tartja személyes fejlődését, hitben való növekedését.
A képzés célja az, hogy a megszentelt életre készülő fiatal ne csak Jézus életstílusát sajátítsa el, hanem gondolkodásmódját és érzelemvilágát is. Ehhez azonban nem elég a jó szándék, a jámborság, sőt még az őszinteség sem. A cél eléréséhez szükség van: személyes közvetítőkre, a segítség elfogadására, személyes élettörténetünk hívő értelmezésére, önmagunk igazságával való találkozásra, egónk alóli felszabadulásra, a szív mélyén gyökerező szabadság kialakulására, identitásunknak a rendi karizmában történő felfedezésére. Mindenkinek végig kellene mennie ezen a folyamaton, hogy kellő pszichés és spirituális érettséggel élhessen Istennek szentelt életet az egyházban.
 
Amedeo Cencini kanossziánus (FdCC) szerzetespap, tanár, pszichológus, pszichoterapeuta. A szerzetesképzés területén a katolikus egyház egyik legismertebb szaktekintélye. Rendjében növendéknevelő. Tanít a szaléziak római egyetemén, a veronai San Zeno Teológiai Oktatási Központban (hivatáskísérés, alkalmazott pszichológia). Foglalkozik növendéknevelők képzésével, dolgozik pszichoterapeutaként, szerzetes- és papnövendékek képzésével kapcsolatos szakértői tevékenységet is folytat. 1995-től a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának konzultora. Keresett előadó Olaszországban és külföldön egyaránt.
Alessandro Manentivel közösen a Psicologia e formazione [Pszichológia és képzés] című könyvsorozat szerkesztője. Könyveit számos nyelvre lefordítják, magyarul ez az első megjelent munkája.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.800 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Vita Consecrata | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.