Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet / Kis út sorozat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szerzetesteológai Intézetének sorozata
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a L'Harmattan Kiadó
Sorozatszerkesztő: Tőzsér Endre SP
ISSN 2061-5477

Kötetek:

8. kötet | Cesare Vaiani, Assisi Szent Ferenc útja

Cesare Vaiani, Assisi Szent Ferenc útja. Ford. Dankó Lilla. L'Harmattan-Sapientia, 2013.
 
Kis út, 8.
 
E rövid összefoglaló Assisi Szent Ferenc lelki tapasztalatát műveiből kiindulva mutatja be, három fő témát véve alapul: az Úr Lelkének birtoklását, a tulajdon nélküli életet, valamint a viszonzásra törekvést.
Assisi Szent Ferenc írásainak alaposabb megismerése során kiderül, hogy minden intelem, szabály, ima valamilyen módon ezzel a három fő gondolattal függ össze. Ferenc tapasztalatában ezek központi elemek, így alapvetőnek kell lenniük minden lelkiség számára, amely valóban ferencesnek vallja magát. 
 
Cesare Vaiani (1954-) a milánói Biblioteca Francescana munkatársa, valamint a veronai San Bernardino Teológiai Főiskola és a milánói Észak-olaszországi Teológiai Fakultás spirituális teológia és ferences lelkiség tanára.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft
 
Visszalépés:
Kis út sorozat | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet
 

6. kötet | Raniero Cantalamessa, Szüzesség

Raniero Cantalamessa, Szüzesség. Ford. Baán Izsák OSB. L'Harmattan-Sapientia, 2012.
 
Kis út, 6.
 
A szűzi és napfényesen áttetsző élet elsősorban nem saját erőfeszítésünk eredménye, hanem Isten ajándéka. Krisztus húsvétjából forrásozik, s minden keresztény hívő közös kincse. A megszentelt szüzességben élők arra kaptak meghívást, hogy az egyházban mindenki számára ennek jelévé és tanújává váljanak.
A mai társadalmi környezetben a tisztaság megélése leginkább az egyén feladata, aki nem támaszkodhat másra, mint erős személyes meggyőződéseire, melyek istenkapcsolatából, imádságából és Isten igéjéből táplálkoznak. E könyvecske ilyen erős meggyőződések megszületését kívánja elősegíteni.
 
Raniero Cantalamessa olasz kapucinus szerzetespap. 1934-ben született Colli del Trontóban. 1958-ban szentelték pappá. A svájci Friburgban teológiai, Milánóban klasszika-filológiai diplomát szerzett. A kora kereszténység történetének tanára, a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem vallástudományi tanszékének vezetője, 1975 és 1981 között a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt. 1979-ben felhagyott az egyetemi oktatással, hogy egészen az igehirdetésnek szentelhesse magát. 1980-tól a Pápai Ház szónoka. A világ minden tájára hívják beszédeket tartani. 2010-ben a magyar papi találkozó előadója volt Esztergomban.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.400 Ft helyett 900 Ft
 
Visszalépés:
Kis út sorozat | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet

5. kötet | Raniero Cantalamessa, Engedelmesség

Raniero Cantalamessa, Engedelmesség. Ford. Baán Izsák OSB. L'Harmattan-Sapientia, 2011.
 
Kis út, 5.
 
Valaki azt írta, hogy „ha ma probléma van az engedelmességgel, az nem a Szentlélekre való közvetlen, tanulékony figyelem terén jelentkezik, sőt erre éppen mindenki előszeretettel hivatkozik; a nehézséget a hierarchiának, az önmagát emberi módon kifejező törvénynek és tekintélynek való alávetettség jelenti”. Ez igaz. Viszont éppen azért kell az Istennek és az ő Lelkének való engedelmességhez visszatérve újrakezdenünk, hogy lehetővé és gyümölcsözővé váljon ez a látható törvénynek és tekintélynek való engedelmesség.
 
Raniero Cantalamessa olasz kapucinus szerzetespap. 1934-ben született Colli del Trontóban. 1958-ban szentelték pappá. A svájci Friburgban teológiai, Milánóban klasszika-filológiai diplomát szerzett. A kora kereszténység történetének tanára, a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem vallástudományi tanszékének vezetője, 1975 és 1981 között a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt. 1979-ben felhagyott az egyetemi oktatással, hogy egészen az igehirdetésnek szentelhesse magát. 1980-tól a Pápai Ház szónoka. A világ minden tájára hívják beszédeket tartani. Magyarországon legutóbb 2010-ben járt, a magyar papi találkozó előadója volt Esztergomban.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.200 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Kis út sorozat | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet

4. kötet | Stefan Kiechle, Hogyan döntsek?

Stefan Kiechle, Hogyan döntsek? Ford. Németh Attila. L'Harmattan-Sapientia, 2011.
 
Kis út, 4.
 
Dönteni nehéz: a mindennapok kis dolgaiban és az élet nagy dolgaiban egyaránt. Mit jelent „helyes” döntést hozni? A „helyes” döntés milyen kritériumok alapján születik? A gondolkodás és döntés folyamatának vannak-e módszerei, netalán technikái? Mikor mondhatom, hogy megérett egy döntés? Komolyan vett spirituális életem segít-e jó döntéseket hoznom? Mit kell tennem krízishelyzetben vagy az idő szorításában? És ha a motívumaim teljesen zavarosak? A szakavatott jezsuita szerző az ignáci lelkiség talaján bölcs és gyakorlatias tanácsokkal szolgál, hogy szívünk hangjára figyelve meghallhassuk Isten akaratát.
 
Stephan Kiechle a német jezsuita rendtartomány főnöke 1960-ban született Freiburgban. Teológiát tanult Freiburgban (Albert-Ludwigs-Universität), és Jeruzsálemben (Dormition Abbey). 1982-ben belépett a jezsuita rendbe. Folytatta teológiai és filozófiai tanulmányait Frankfurtban (Sankt Georgen) és Münchenben (Hochschule für Philosophie). 1989-ben pappá szentelték Münchenben. Párizsi tanulmányait (1991–1994, Centre Sèvres) teológiai doktorátussal fejezte be („A kereszt követése Loyolai Szent Ignácnál”). A tanári munka mellett 1995-től 1998-ig egyetemi lelkész volt Münchenben, majd 1998-tól 2007-ig a novíciusok magisztere Nürnbergben. Azután a „Nyitott ajtó” tanácsadó szolgálatot irányította, és házfőnök volt Mannheimben, lelkigyakorlatokat vezetett és tanári munkát végzett. 2010 szeptembere óta a német jezsuiták provinciálisa.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.200 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Kis út sorozat | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet  

3. kötet | Joseph Ratzinger (XVI. Benedek), Örömötök szolgái

Joseph Ratzinger, (XVI. Benedek), Örömötök szolgái. Elmélkedések a papi lelkiségről. Ford. Németh Attila SP, Szabó László SP. L'Harmattan-Sapientia, 2010.
 
Kis út, 3.
 
„Azt remélem, hogy nem pusztán a papi szolgálat új, belső elfogadását szolgálják e szövegek, hanem a szentírási szövegek meditatív megközelítéséhez is segítséget nyújtanak, és ezáltal mind papoknak, mind világi hívőknek a bibliaolvasás újfajta örömét közvetítik.” „Minden itt olvasható elmélkedés vezérmotívuma az evangéliumból fakadó öröm. Ezért azt remélem, hogy e kis kötet »örömötök szolgája« lehet, a papi hivatás legmélyebb lényegéhez közelítve.” (Részletek az előszóból)
 
Joseph Ratzinger 1927-ben született Marktl am Innben (Németországban). Pappá szentelése után teológiatanár volt Freisingben, Bonnban, Münsterben és Tübingenben. 1977-től a München–Freising-i Főegyházmegye érseke. 1981-ben II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. 2005. április 19-én pápává választották és a XVI. Benedek nevet vette fel. 2013. február 11-én bejelentette lemondását és február 28-ától nyugalmazott pápaként a világért imádkozva szolgálja az egyházat.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.300 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Kis út sorozat | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet
 

2. kötet | Bernhard Waldmüller, A közösségi döntés

Bernhard Waldmüller, A közösségi döntés. Ford. Németh Attila SP. L'Harmattan-Sapientia, 2010.
 
Kis út, 2.
 
Csoportok – általában – jobb döntést hoznak, mint egyének. Több szem többet lát a fontos információkból; a nyílt vita segít a szempontok helyes mérlegelésében; a közösen hozott döntéseket inkább magukénak érzik a tagok, és az illetékesek a megvalósításban is motiváltabbak.
Milyen szabályokat érdemes követni a közös döntéshozatalkor családban, iskolában, egyesületekben, egyházközségi vagy önkormányzati gyűléseken? Másképp döntenek-e olyan csoportok, amelyek hitbéli közösségnek mondják magukat és döntési folyamatuk során tudatosan keresik Isten akaratát? – Az egyház gazdag tapasztalati kincstárából merítve konkrét eligazítást kaphatunk.
 
Bernhard Waldmüller teológus, képzett lelkigyakorlat-vezető, lelki kísérő, közösségvezető, szupervízor 1963-ban született Hilpoltsteinban (Németországban), házas, két gyermek apja. 1991 óta lelkipásztori munkatárs. 2005-ben teológiai doktorátust szerzett a luzerni egyetemen a teológia hagyományfogalmáról Johann B. Metz memoria passionisa kapcsán. 2005 óta egy svájci plébánia közösségvezetője (Bern-Bümplizben).
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.200 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Kis út sorozat | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet
 

1. kötet | Fabio Ciardi, Hogyan kövessem?

Fabio Ciardi, Hogyan kövessem? Válasz Jézus hívására. Ford. Tőzsér Endre SP. L'Harmattan-Sapientia, 2010.
 
Kis út, 1.
 
Ha szeretnéd igazán megvalósítani önmagad, akkor ez a könyv neked íródott. Felfedezheted, milyen csodálatos élettörténetet gondolt el számodra a Szeretet Istene. Jézus már rád szegezte tekintetét, a legszemélyesebb szeretettel szeret téged, és meghívott az ő követésére. Emberségünknek az a kibontakozása, amelyre legmélyebben vágyunk, csak Jézust követve valósulhat meg. De hogyan kövessük? Házasságban, papként vagy szerzetesként? – Ezeken az oldalakon elénk tárulnak a ragyogó kövecskék, amelyek az egyház mozaikján a keresztény hivatásformák színgazdagságát megjelenítik.
 
Fabio Ciardi a Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai (OMI) szerzetesrend tagja 1948-ban született Pratóban (Olaszországban), 1975-ben szentelték pappá. A római Claretianum Szerzetesteológiai Intézet professzora, szakterülete a szerzetesi közösség teológiája és a szerzetesintézmények karizmájának fejlődéstörténete. 
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.400 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Kis út sorozat | Tanszéki sorozatok | Gratuitas Szerzetesteológia Intézet
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.