Filozófia Tanszék / Amici Sapientiae sorozat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének sorozata
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a L'Harmattan Kiadó
Sorozatszerkesztő: Bakos Gergely OSB
ISSN 2064-2423

Kötetek:

3. kötet | Bakos Gergely OSB, Causa Laetitiae. Utak egy szapienciális gondolkodás felé

Bakos Gergely OSB, Causa Laetitiae. Utak egy szapienciális gondolkodás felé. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2018.
 
Amici Sapientiae, 3.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
Bakos Gergely OSB korábbi tanulmányait gyűjti össze e kötet, melyek eredeti alakjukban 2000 és 2017 között jelentek meg különböző folyóiratokban, kötetekben. Az itt olvasható írások elsősorban a szerző szorosabb értelemben vett szakterületére, a középkori filozófiára összpontosítanak – egyúttal azonban kitekintést adnak a nyugati bölcselet történetének egészére: mind az ókori, mind az újkori, valamint a kortárs gondolkodásra. A különböző középkori szerzők, illetve kérdések tárgyalása, valamint a kimondottan módszertani jellegű dolgozatok szépen kiegészítik egymást. A kötet egésze a (középkori) szövegek egzisztenciális jelentésének föltárásában érdekelt, egyúttal kész tanulni a hagyományosabb módszertanokból, s nyitott a kortárs filozófia – hazai, valamint nemzetközi – eredményeire.
„Causa laetitiae – »Az öröm oka«: e kötet mindenekelőtt a gondolkodás öröméről kíván tanúskodni. Azt az örömöt kívánja átadni az olvasónak, amelyben bárkinek része lehet, aki komolyan rászánja magát a hagyomány eredményeire és a Másik másságára egyaránt figyelő gondolkodás nemes kalandjára. Az egykor elért eredmények igazi megértése sosem mondhat le a mai kihívások értelmezéséről. S mai kérdéseink helyes föltevésekor sokat tanulhatunk a jóval előttünk járóktól.”
Bakos Gergely OSB
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.600 Ft helyett 2.400 Ft
 
Visszalépés:
Amici Sapientiae | Tanszéki sorozatok 

2. kötet | Sárkány Péter, A filozófia mint praxis

Sárkány Péter, A filozófia mint praxis. Tanulmányok a filozófia, a pszichoterápia és a szociálpedagógia határterületeiről. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2014.
 
Amici Sapientiae, 2.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
„Meggyőződésem, hogy korunk bölcseletének megújulása aligha képzelhető el az életbölcselethez való visszatalálás nélkül. Jelen kötet ez irányba tesz komoly lépéseket. Mint kiderül belőle, valójában a filozófia görög kezdeteitől érvényes célkitűzésről van szó, filozófia és élet kapcsolatáról.”
Bakos Gergely OSB
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.600 Ft
ELFOGYOTT
 

1. kötet | Szeiler Zsolt – Bakos Gergely OSB – Sárkány Péter (szerk.), Hit és ész: teológiai és filozófiai közelítések

Szeiler Zsolt – Bakos Gergely OSB – Sárkány Péter (szerk.), Hit és ész: teológiai és filozófiai közelítések. L'Harmattan– Sapientia, Budapest, 2013.
 
Amici Sapientiae, 1.
 
„Ez a könyv kiváló segítséget jelent mindenkinek, aki nem adta fel a hit és ész egyensúlyának keresését, vagyis aki a filozófia és teológia európai örökségéből meríti szellemi táplálékát.”
Dr. Várnai Jakab OFM,
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.900 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Amici Sapientiae | Tanszéki sorozatok 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.