E-könyv | Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása

Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása. Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe. Ford. Budai György. L'Harmattan-Sapientia, 2016.
 
Sensus Fidei Fidelium, 1.
E-könyv
 
Az e-book megjelenését a NKA támogatta.
 
Richard Gaillardetz könyve a katolikus-keresztény identitás alapvető „logikájával” ismerteti meg az olvasót. A szerző gondolatmenete azt járja körül, ahogy a hívő ember miképpen élhet át bizonyosságot a hitigazságokkal kapcsolatban, a hitletéteményt tanulmányozva, az egyház életébe bekapcsolódva.
E bizonyosságnak a végső forrása maga a Szentlélek Úristen. A bizonyosságnak azonban van két „foghatóbb” vonatkoztatási pontja is, mégpedig a hívő hitérzéke és az egyházi tekintély, amelyek együttesen, egymást erősítve teszik lehetővé, hogy a hívő meggyőződéssel fogadja be Isten kinyilatkoztatását. A hitérzék és a tekintély kettős pólusa feszíti ki azt az ismeretelméleti teret, amelyben az apostoli hitletéteményt szemlélve, az egyházi tanítás formát ölt, valamint a teológiai gondolkodás és diskurzus lejátszódik. Gaillardetz könyve a modern korban Boldog John Henry Newman bíboros által képviselt és a II. Vatikáni Zsinat atyáira is nagy hatást gyakorló ismeretelméleti hagyomány erővonalai mentén bontja ki a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúció és más kapcsolódó zsinati dokumentumok értelmét. Így ez a szöveg a teológusképzéshez és különböző felnőttképzési programokhoz egyaránt jól használható segédanyagot kínál.
 
Kapható:
 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.