E-könyv | Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.), A hitvallástól a teológiai megalapozásig

Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.), A hitvallástól a teológiai megalapozásig. Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához. (Ford. Bobay Orsolya, Sümeghy Kata) L'Harmattan-Sapientia, 2014.
 
Sensus Fidei Fidelium, 3.
E-könyv
 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fundamentális Teológia Tanszékének Sensus Fidei Fidelium sorozatában, harmadik kötetként jelenik meg ez a szöveggyűjtemény. Mivel magyar nyelven ez a kötet mutatja be a legtágasabb horizonton a teológiai episztemológia témáit, érdemes röviden kitérnünk arra is, hogy a sorozat előzménye hogyan illeszkedik az itt bemutatott diskurzusba. Richard Gaillardetz A katolikus teológia megalapozása című munkája tankönyvi bevezetést nyújt a teológiai ismeretelmélettel először találkozó olvasóknak, ám didaktikus és terjedelmi okokból csak a legfontosabb fogalmakra és összefüggésekre szorítkozik. Ugyanezen körülmények az egyes kérdések alaposabb, történeti kifejtésre sem adtak lehetőséget Gaillardetz-nek. Jelen kötetünk megalapozza és továbbviszi a Gaillardetz-könyv tematikájának kidolgozását, a tárgyalás történeti mélységének és rendszerező szempontjának kiterjesztésével. Bár a teológiai episztemológia manapság szükséges újratárgyalása még kiforratlan területnek számít, mégis figyelemre méltó összhang van az itt szereplő tanulmányok szemléletmódja és Gaillardetz könyvének látásmódja között, amit a bőséges, közös szakirodalmi utalások is alátámasztanak.
(Részlet az előszóból)
 
Kapható:
 

Visszalépés:
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.