Sapientiana folyóirat

Sapientiana 2009/1

TANULMÁNYOK
Barsi Balázs OFM: Mit üzen Szent Ferenc a XXI. századi követőinek és az egész kereszténységnek?
Hegyi Márton: Újraolvasott Khalkédón. Piet Schoonenberg krisztológiájának alapvonalai 
Patsch Ferenc SJ: A vallások mint Krisztus kegyelmének struktúrái 
Tornya Erika: Dalit teológia. A kasztonkívüli keresztények Indiában
 
SZERZETESSÉG
Jelenits István SchP: Gyászbeszéd Tuba Iván SchP temetésén
Ulrik M. Monika SSND: Ideje van a hálaadásnak… A jubileumi év visszhangja szívünkben
 
DOKUMENTUM
Katolikus Nevelési Kongregáció: Irányelvek pszichológiai szakemberek igénybevételéhez papjelöltek felvételénél és képzése folyamán
 
RECENZIÓK
Xavier Léon-Dufour: Az Újszövetség értelmező kéziszótára (Szatmári Györgyi)
Órigenész: Kelszosz ellen (Perendy László SchP)
Szent Ágoston: Beszédek Szent János evangéliumáról I. (I–XXX. beszéd) (Perendy László SchP)
Gondolatok vallásról és tudományról John Polkinghorne: Egyetlen világunk. A tudomány és a teológia kölcsönhatásai című könyve kapcsán (Hetesi Zsolt)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2009. január – április
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
ELFOGYOTT

Sapientiana 2008/2

TANULMÁNYOK
Pákozdi István: A „Miserere”-zsoltár aktualitása
Perendy László: Irenaeus, a katolikus
Papp Miklós: Erkölcsteológiai megfontolások a szüzesség szimbólumáról és életstílusáról
Beran Ferenc: A „munka evangéliuma” a mai ember számára
Pálvölgyi Ferenc: Az ember és sajátos értékei a korszerű erkölcsi nevelésben
Sikolya Eszter: A tudományos kutatás metodológiája Lakatos Imre írásaiban
Lukács Krisztina: Gyakorlati tanárképzés: a vezetőtanár szerepe
 
SZERZETESSÉG
Lukács János SJ: Merre tartanak a jezsuiták? Élmények a Jézus Társasága 35. Általános Rendgyűléséről
 
RECENZIÓK
Carlo Maria Martini: Éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben. A hit kockázatáról (Pákozdi István)
Galambos Ádám (szerk.): Öt párbeszéd (Borbás Péter SchP) 
Frivaldszky János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia (Ujházi Lóránd) 
Bencédy József: Retorika. Gyakorlati útmutató (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2008. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2008/1

Orosz Lóránt OFM: Beköszöntő
 
TANULMÁNYOK
Tóth Beáta: Theologia et Philosophia: Társalgó ikernővérek 
Karaffa János: A bűn és ítélet valósága a prófétai igehirdetésben 
Ujházi Lóránd: Az áldások helye és szerepe az Egyház életében és jogában 
Török Csaba: A tanúságtétel teológiájának aktuális kihívásai 
Örsy László SJ – Patsch Ferenc SJ: A tudományos dolgozatírás művészete. Módszertan az elkészítéshez és a kiértékeléshez
 
SZERZETESSÉG
Anselm Grün OSB: Mindent elhagyni, mert Ő nem hagy el engem [részletek]
Meinrad Dufner OSB: Szerzetesrendek – reálközösségek
 
DOKUMENTUM
Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Ökumenikus megfontolások a párbeszédről és kapcsolatokról más vallású emberekkel. Harminc év párbeszédének áttekintése és az 1979-es irányelvek felülvizsgálata (2004)
 
RECENZIÓK
Almási Miklós: Kis Hegel-könyv (Bakos Gergely OSB)
Arnaldo Pigna: Krisztus követése az evangéliumi tanácsok fényében (Borbás Péter SchP)
Szabadon, örömmel, szeretettel. Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta (Borbás Péter SchP)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2008. január – szeptember
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.