Sapientiana folyóirat

SAPIENTIANA 2018/1

TANULMÁNYOK
Vető Miklós: A testvéri szeretet
Tamás Roland: Tremendum vagy fascinosum? A vallás mint a kultúra alapja René Girard mimetikus elméletében
Martos Levente Balázs: Az ökoteológia alapjai a Róm 8-ban? A kommunikáció új útjai a teremtésben
Harsányi Pál Ottó OFM: A teremtésvédelem és a családetika közös gyökerei (Második rész)
Bakos Gergely OSB: Nicolaus Cusanus és a fenomenológia
 
SZERZETESSÉG
Bartók Tibor: Louis Lallemant és misztikája
 
RECENZIÓK
Hoványi Márton: Török Csaba: Írás és Hagyomány. Kísérlet egy megújult katolikus értelmezésre
András Szabolcs: Ulrich Wilckens – Walter Kasper: Felhívás az ökumenére. Úton a keresztények egysége felé
Füzes Ádám: Klemens Armbruster – Matthias Mühl (szerk.): A diakonátus teológiája
Tóth Beáta: Christina M. Gschwandtner: Marion and Theology
Somos Róbert: Vassányi Miklós: Hitvalló Szent Maximos teológiája. Értelmezési kísérlet történeti összefüggésben
Lévai Ádám: Nicolaus Cusanus: A hit békéje
Bakos Gergely OSB: Michael Edward Moore: Nicholas of Cusa and the Kairos of Modernity. Cassirer, Gadamer, Blumenberg
Kék Emerencia: Janet E. Smith – Christopher Kaczor: Életbe vágó kérdések. Bioetika katolikus szemmel
Baán Izsák: Marco La Loggia – Émile Pécheul: Ezek ám a terapeuták! A sivatagi atyák lelkivezetése
Szabó Sándor Bertalan OP: Basil Cole OP – Paul Conner OP: Teljes kereszténység. A megszentelt élet teológiája
Nobilis Márió: Bernhard Meuser – Nils Baer: YOUCAT bérmakönyv
Bakos Gergely OSB – Petres Lúcia: Reginaldus Thomas Foster – Daniel Patricius McCarthy: Ossa latinitatis sola ad mentem Reginaldi rationumque. The Mere Bones of Latin according to the thought and system of Reginald
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2018. január – július
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientiana 2017/2

TANULMÁNYOK
Gérecz Imre OSB: A harmadik szentség? A kézrátétel értékelése Kálvin teológiájában 
Szalay Mátyás: A tanúságtétel lehetséges fenomenológiai/filozófiai elemzése
Harsányi Pál Ottó OFM: A teremtésvédelem és a családetika közös gyökerei (Első rész)
Judit Szabóné Kármán: The Catholic Church and the Gypsies. Some details concerning their common history in Hungary from the 15th century up to the present
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Egy sivatagi atya Galliában? Makáriosz Regulája
 
RECENZIÓK
Lukács László SchP: Peter Neuner: Luther Márton reformációja
Varga Gyöngyi: Martin Luther: A 147. zsoltár magyarázata. Lauda Jerusalem
Németh Gábor: Harsányi Pál Ottó: Cserépedényben őrzött kincs. A családi élet kereszttűzben
Laurinyecz Mihály: Papp Miklós: A jó és a rossz között – az életvezetés etikája
Harsányi Pál Ottó OFM: Marc Ouellet: Isteni hasonlóság. A család szentháromságos antropológiája felé
Várnai Jakab OFM: Kovács Zoltán: „Íme, az Úr szolgálóleánya”. Teológiatörténeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a mariológia tanulmányozásához
Pákozdi István: Gerhard Ludwig Müller: Der Papst. Sendung und Auftrag
Hegedűs Anna: Giovanna Franco Repellini: Antonio Barluzzi, Architetto in Terra Santa
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2017. szeptember – december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientiana 2017/1

TANULMÁNYOK
Simon T. László OSB: Hogy rá ne szedjen minket a Sátán. Adalékok két bibliai enigma értelmezéséhez
Pietro Kaswalder OFM: Szentély a város szélén
Schnider A. Angelika OP: A kultúrák közt hidat építő Bölcsesség
Várnai Jakab OFM: „Mind Jeruzsálemben születtünk.” Pierbattista Pizzaballa rövid teológiai méltatása
Tihanyi Miklós: Az egyházak büntetés-végrehajtásban betöltött szerepének alapvonalai
 
SZERZETESSÉG
Luigi Gioia OSB: Bencés szerzetesség: egy egyházias spiritualitás
 
RECENZIÓK
Bakos Gergely OSB: John Marenbon: Pagans and Philosophers. The Problem of Paganism from Augustine to Leibniz
Jani Anna: Patsch Ferenc: Hermeneutika. A filozófia jövője és a jövő teológiája I.
Szeiler Zsolt: Bernhard Blankenhorn OP: The Mystery of Union with God. Dionysian Mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas
Pákozdi István: Gregory Collins OSB: Krisztus kinyilvánult misztériuma I. Bencés szemmel a liturgiáról és a lelki életről
Tóth Beáta: Stephen Yates: Between Death and Resurrection. A Critical Response to Recent Catholic Debate Concerning the Intermediate State
Baán Izsák OSB: Lucien Regnault OSB: Mondások Egyiptom pusztaságából
Raciborski Eszter: Baritz Sarolta Laura OP: Háromdimenziós gazdaság – Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában
Pákozdi István: Gerdenio Sonny Manuel SJ: Élő cölibátus. A papság egészséges útjai
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2017. január – július
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientiana 2016/2

TANULMÁNYOK
Kustár György: Marcel Jousse és Jézus – A mimézis metafizikájának kidolgozására tett kísérlet 
Várnai Jakab OFM: A teológia a társadalomban
Bara Zoltán-József: Az egyház egysége – katolikus és ökumenikus megfontolások
Bakos Gergely OSB: Infinity and New Phenomenology: In Dialogue with László Tengelyi and Nicholas of Cusa
Tóth Gergely: Humánökonómia vagy keresztény közgazdaságtan?
 
SZERZETESSÉG
Somorjai Ádám OSB: Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 utá
 
RECENZIÓK
Várnai Jakab OFM: Lukács László: Az igazság munkatársa. Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa élete és műve
Tamás Rolandí: René Girard: Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva
Perendy László SchP: Sulpicius Severus: Szent Márton Élete – Levelek – Dialógusok
Baán Izsák OSB: Palladiosz: A sivatagi atyák történetei Lauszoszhoz (Historia Lausiaca)
Szabó Xavér OFM: Franco Piotti: Qohelet. La ricerca del senso della vita
Tóth Beáta: Jérôme Lagouanère: Intériorité et réflexivité dans la pensée de Saint Augustin. Formes et genèse d’une conceptualisation. Jean-Luc Marion: In the Self’s Place. The Approach of Saint Augustine
Steinmacher Kornélia: Hoványi Márton: Prophetic Counterparts in The Brothers Karamazov
Pákozdi István: Roger testvér: Isten csak szeretni tud
Hernádi Mária: Mustó Péter SJ: Remény és kétség között Bogotá utcáin
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2016. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2016/1

TANULMÁNYOK
Bagyinszki P. Ágoston OFM - Mészáros Lukács: Az evolúciós elv és a létezők hierarchiája - Illeszkedik-e egymáshoz a természettudományok evolúciós elve és a létezők hierarchiájának eszméje?
Paul Richard Blum: Válaszok és kérdések - A filozófiai gondolkodás történetiségéről
Hegedűs Anna: Gondolatok Agostino Gemelli akciófogalmáról Franciskanizmus című műve alapján
Carlos María Galli: Az „Isten népe" fogalom visszatérése - Argentin egyháztan és az egyház megújítása
Ifj. Veszprémy László Bernát: „Ne hagyjátok őket elcipelni!” - Zadravecz István és a holokauszt
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Korai monasztikus aggiornamento: Az atyák második regulája
 
RECENZIÓK
Petres Lúcia OP: Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája
Deák Hedvig OP: Kereszty Rókus - Puskás Attila: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés
Puskás Attila: Gilles Emery OP: A Szentháromság. Teológiai bevezetés a katolikus szentháromságtanba
Tóth Beáta: Patrick J. Fletcher: Resurrection Realism. Ratzinger the Augustinian
Somos Róbert: Heidl György: Lelki alakformálás. Szent Ágoston beavató beszédei
Kék Emerencia: Scott B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába
Török Csaba: Szabó Ferenc: Házasság és család Krisztus fényében
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2016. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2015/2

TANULMÁNYOK
De Rossi Raja SDB: Milyen az Úr, aki Pásztor? – A 23. (22.) zsoltár egzegetikai válasza
Szoliva Gábriel OFM: „…Viennae excudi fecimus” – Oláh Miklós esztergomi érsek könyvkiadói tevékenysége és a katolikus megújulás
Bakos Gergely OSB: How to Think the Otherness of Medieval Thought? – On Decortian Hermeneutics
Pákozdi István: A fiatalok szent pápája idején – a fiatalok bíborosa Eduardo Francesco Pironio kardinális
Hámori Antal: A várandós munkavállalók és az igazmondás erénye, a hazugság tilalma
 
SZERZETESSÉG
Bartók Tibor SJ: Claudio Acquaviva generális hatása a jezsuita rend identitására
 
RECENZIÓK
Fehér M. István: Helmuth Vetter Heidegger-kézikönyve (kitekintéssel a Heidegger-kézikönyv irodalomra)
Tomka Ferenc: Lehet valami újat mondani az Eucharisztiáról? (Chiara Lubich új könyve kapcsán)
Szeiler Zsolt: Ian P. Wei: Intellectual Culture in Medieval Paris, Theologians and the University, c. 1100–1330
Somos Róbert: Orígenes: Sobre los principios. Edición bilingüe preparada por Samuel Fernandez
Bartók Tibor SJ: Paul Oberholzer SJ (szerk.): Diego Laínez (1512–1565) and his Generalate: Jesuit with Jewish Roots, Close Confidant of Ignatius of Loyola, Preeminent Theologian of the Council of Trent
Varga Péter András: Frenyó Zoltán (szerk.): Iskolák és kánonok között: Pauler Ákos filozófiája
Soós Viktor Attila: Somorjai Ádám OSB: Törésvonalak Mindszenty bíboros emlékirataiban – Tartalmi és szövegközlési sajátosságok; Vecsey József, a társszerző
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: A hit szerepe a mai világban
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. július – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2015/1

TANULMÁNYOK
Kálmán Peregrin OFM: Intézményes üldözöttmenekítés 1944–1945-ben a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartományban
Lengyel Zsuzsanna Mariann: A „határsértő” mozzanatról (transzgresszió) – Filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában
Tóth Beáta: A szeretet helyének problémái
José Jaime Brosel Gavila: Mai folyamatok a zarándoklatok megújulásában
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Egy különös szöveg a nyugati szerzetesség bölcsőjénél: A négy atya regulája (Regula quattuor patrum) 
 
RECENZIÓK
Várnai Jakab OFM: Hans Joas: A hit választása. Milyen jövője lehet a kereszténységnek?
Varga-Jani Anna: Balázs M. Mezei: Religion and Revelation after Auschwitz
Petres Lúcia OP: Jean-Luc Marion: A látható kereszteződése
Hoványi Márton: Szabó Ferenc SJ: „Krisztus fénye”. Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe
Várnai Jakab OFM: Peter Neuner – Paul M. Zulehner: Jöjjön el a te országod. Gyakorlati egyháztan
Szabó Xavér OFM: György Benyik (ed.): The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV. Szeged, Ferenc Gal Theological College, 22nd – 24th August 2013 
Pákozdi István: Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): Hit, igazság, tolerancia. A kereszténység és a világvallások
Somos Róbert: Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy. Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete
Vivian Boland OP: Viktória Hedvig Deák: Consilia Sapientis Amici. Saint Thomas Aquinas on the Foundation of the Evangelical Counsels in Theological Anthropology
Kály-Kullai Károly: Thomas Keating és Tom S.: Isten terápiája és a szenvedélybetegségek. A középpontba vezető ima és a tizenkét lépés
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2014/2

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A keresztény szabadság politikai dimenziói a felszabadítási teológia tükrében
Harsányi Pál Ottó OFM: A Szentháromság és a család közötti kapcsolat kihívások és a teljes életre való törekvés között
Papp Miklós: Az ortodox egyházak teológiai és gyakorlati viszonyulása az újraházasodás kérdéséhez 
Mária Šmidová: A korai intervenció mint kihívás az Egyház számára a fogyatékossággal élőgyermekek családjainak támogatásában
Pákozdi István: Nagypéntek „szentje”. Neumann Teréz, a XX. század egyik misztikusa
 
DOKUMENTUM
Somorjai Ádám OSB: Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Békés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja 
 
RECENZIÓK
Szabó Sándor Bertalan OP: Odo Casel: Az Egyház misztériuma
Papp Miklós: A Család Pápai Tanácsa: Családlexikon – a családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről 
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: Being Christian. Baptism, Bible, Eucharist, Prayer
Hernádi Mária: Két könyv a szemlélődő imáról. Jálics Ferenc SJ: Szemlélődő lelkigyakorlat. Bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába; Mustó Péter SJ: Csendben születik az élet. A belsőima tapasztalatairól 
Görföl Tibor: René Girard: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. A kereszténység kritikai apológiája 
Bakos Gergely OSB: Olay Csaba – Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században 
Patsch Ferenc SJ: Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségről; Richard Leonard SJ: Hol van Isten a bajban? Gondolatok a hitről és a szenvedésről
Tóth Beáta: Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez 
Kautnik András: Boglarka Hadinger – Wolfram Kurz – Renate Mrusek: Értelemkeresés és személyiségfejlesztés
Deák Hedvig OP: Arturo Cattaneo (szerk.): Nős papok? Harminc égető kérdés a cölibátusról
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2014/1

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A végső beteljesedés távlatai a mai teológiában Joseph Ratzinger teológiájának tükrében
Görföl Tibor: Posztszekuláris társadalom? A kereszténység nyilvános jelenlétének megítélése Jürgen Habermasnál
Gáspár Csaba László: Étkezés és vallási tapasztalás
Hetesiné Korcsok Edit: A játék pszichológiai szerepe a morális nevelésben
Ujházi Lóránd: Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában
 
SZERZETESSÉG
Deák Hedvig OP: Az evangéliumi tanácsok sorrendjének értelme és miértje
 
RECENZIÓK
Petres Lúcia OP: Jean-Luc Marion: Az erotikus fenomén. Hat meditáció
Bakos Gergely OSB: Pierre Hadot: Plótinosz avagy A tekintet egyszerűsége
Várnai Jakab OFM: Miroslav Volf: Képünkre és hasonlatosságunkra. Az Egyház mint a Szentháromság képmása
Baán Izsák OSB: Megszólal a csend. Egy karthauzi szerzetes a hit útjáról
Kokas Gabriella: Norwichi Julianna: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai
Hoványi Márton: Adamik Tamás: Sanctissima religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok
Somogyiné Petik Krisztina: Ittzés Gábor (szerk.): Cura mentis – Salus populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2013/2

TANULMÁNYOK
Hit és új evangelizáció
Török Csaba: Kultúra és új evangelizáció
Görföl Tibor: Exemplum fidei? A keresztény hit krisztológiai és trinitárius alapja Hans Urs von Balthasarnál
Válóczy József: Az idő kérdésének posztmodern kori kihívása  a kereszténység számára
Hantos-Varga Márta: Interdiszciplináris szempontok a katolikus politikai cselekvés értelmezéséhez
 
SZERZETESSÉG
Gázai Szent Dórotheosz: A lemondásról
 
DOKUMENTUM
Rowan Williams: Beszéd a püspöki szinóduson (2012)
 
RECENZIÓK
Szatmári Györgyi: Szabó Mária: A zsoltárok kincsei
Thorday Attila: Elena Bosetti: Énekek éneke
Tóth Beáta: Puskás Attila: Megismertük és hittük a szeretetet; Karen Kilby: Balthasar. A (very) critical introduction
Hegyi Márton: Válóczy József: A megosztott Logosz
Hernádi Mária: Nemeshegyi Péter: „Megesett rajtuk a szíve”; Számadás a reményről; Istenkereső ember, emberkereső Isten
Bakos Gergely OSB: Sárkány Péter – Zsók Ottó (szerk.): Die Grundlagen der Logotherapie.
A logoterápia alapjai; Elisabeth Lukas: A logoterápia tankönyve
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.