Sapientiana folyóirat

Sapientiana 2017/2

TANULMÁNYOK
Gérecz Imre OSB
A harmadik szentség? A kézrátétel értékelése Kálvin teológiájában 
Szalay Mátyás
A tanúságtétel lehetséges fenomenológiai/filozófiai elemzése
Harsányi Pál Ottó OFM
A teremtésvédelem és a családetika közös gyökerei (Első rész)
Judit Szabóné Kármán
The Catholic Church and the Gypsies. Some details concerning their common history in Hungary from the 15th century up to the present
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB
Egy sivatagi atya Galliában? Makáriosz Regulája
 
RECENZIÓK
Lukács László SchP
Peter Neuner: Luther Márton reformációja
Varga Gyöngyi
Martin Luther: A 147. zsoltár magyarázata. Lauda Jerusalem
Németh Gábor
Harsányi Pál Ottó: Cserépedényben őrzött kincs. A családi élet kereszttűzben
Laurinyecz Mihály
Papp Miklós: A jó és a rossz között – az életvezetés etikája
Harsányi Pál Ottó OFM
Marc Ouellet: Isteni hasonlóság. A család szentháromságos antropológiája felé
Várnai Jakab OFM
Kovács Zoltán: „Íme, az Úr szolgálóleánya”. Teológiatörténeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a mariológia tanulmányozásához
Pákozdi István
Gerhard Ludwig Müller: Der Papst. Sendung und Auftrag
HEGEDŰS ANNA
Giovanna Franco Repellini: Antonio Barluzzi, Architetto in Terra Santa
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2017. szeptember – december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientiana 2017/1

TANULMÁNYOK
Simon T. László OSB: Hogy rá ne szedjen minket a Sátán. Adalékok két bibliai enigma értelmezéséhez
Pietro Kaswalder OFM: Szentély a város szélén
Schnider A. Angelika OP: A kultúrák közt hidat építő Bölcsesség
Várnai Jakab OFM: „Mind Jeruzsálemben születtünk.” Pierbattista Pizzaballa rövid teológiai méltatása
Tihanyi Miklós: Az egyházak büntetés-végrehajtásban betöltött szerepének alapvonalai
 
SZERZETESSÉG
Luigi Gioia OSB: Bencés szerzetesség: egy egyházias spiritualitás
 
RECENZIÓK
Bakos Gergely OSB: John Marenbon: Pagans and Philosophers. The Problem of Paganism from Augustine to Leibniz
Jani Anna: Patsch Ferenc: Hermeneutika. A filozófia jövője és a jövő teológiája I.
Szeiler Zsolt: Bernhard Blankenhorn OP: The Mystery of Union with God. Dionysian Mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas
Pákozdi István: Gregory Collins OSB: Krisztus kinyilvánult misztériuma I. Bencés szemmel a liturgiáról és a lelki életrõl
Tóth Beáta: Stephen Yates: Between Death and Resurrection. A Critical Response to Recent Catholic Debate Concerning the Intermediate State
Baán Izsák OSB: Lucien Regnault OSB: Mondások Egyiptom pusztaságából
Raciborski Eszter: Baritz Sarolta Laura OP: Háromdimenziós gazdaság – Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában
Pákozdi István: Gerdenio Sonny Manuel SJ: Élő cölibátus. A papság egészséges útjai
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2017. január – július
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientiana 2016/2

TANULMÁNYOK
Kustár György: Marcel Jousse és Jézus – A mimézis metafizikájának kidolgozására tett kísérlet 
Várnai Jakab OFM: A teológia a társadalomban
Bara Zoltán-József: Az egyház egysége – katolikus és ökumenikus megfontolások
Bakos Gergely OSB: Infinity and New Phenomenology: In Dialogue with László Tengelyi and Nicholas of Cusa
Tóth Gergely: Humánökonómia vagy keresztény közgazdaságtan?
 
SZERZETESSÉG
Somorjai Ádám OSB: Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 után 
 
RECENZIÓK
Várnai Jakab OFM: Lukács László: Az igazság munkatársa. Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa élete és műve
Tamás Rolandí: René Girard: Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva
Perendy László SchP: Sulpicius Severus: Szent Márton Élete – Levelek – Dialógusok BAÁN IZSÁK OSB
Palladiosz: A sivatagi atyák történetei Lauszoszhoz (Historia Lausiaca)
Szabó Xavér OFM: Franco Piotti: Qohelet. La ricerca del senso della vita
Tóth Beáta: Jérôme Lagouanère: Intériorité et réflexivité dans la pensée de Saint Augustin. Formes et genèse d’une conceptualisation. Jean-Luc Marion: In the Self’s Place. The Approach of Saint Augustine
Steinmacher Kornélia: Hoványi Márton: Prophetic Counterparts in The Brothers Karamazov
Pákozdi István: Roger testvér: Isten csak szeretni tud
Hernádi Mária: Mustó Péter SJ: Remény és kétség között Bogotá utcáin
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2016. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2016/1

TANULMÁNYOK
Bagyinszki P. Ágoston OFM - Mészáros Lukács: Az evolúciós elv és a létezők hierarchiája - Illeszkedik-e egymáshoz a természettudományok evolúciós elve és a létezők hierarchiájának eszméje?
Paul Richard Blum: Válaszok és kérdések - A filozófiai gondolkodás történetiségéről
Hegedűs Anna: Gondolatok Agostino Gemelli akciófogalmáról Franciskanizmus című műve alapján
Carlos María Galli: Az „Isten népe" fogalom visszatérése - Argentin egyháztan és az egyház megújítása
Ifj. Veszprémy László Bernát: „Ne hagyjátok őket elcipelni!” - Zadravecz István és a holokauszt
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Korai monasztikus aggiornamento: Az atyák második regulája
 
RECENZIÓK
Petres Lúcia OP: Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája
Deák Hedvig OP: Kereszty Rókus - Puskás Attila: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés
Puskás Attila: Gilles Emery OP: A Szentháromság. Teológiai bevezetés a katolikus szentháromságtanba
Tóth Beáta: Patrick J. Fletcher: Resurrection Realism. Ratzinger the Augustinian
Somos Róbert: Heidl György: Lelki alakformálás. Szent Ágoston beavató beszédei
Kék Emerencia: Scott B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába
Török Csaba: Szabó Ferenc: Házasság és család Krisztus fényében
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2016. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2015/2

TANULMÁNYOK
De Rossi Raja SDB: Milyen az Úr, aki Pásztor? – A 23. (22.) zsoltár egzegetikai válasza
Szoliva Gábriel OFM: „…Viennae excudi fecimus” – Oláh Miklós esztergomi érsek könyvkiadói tevékenysége és a katolikus megújulás
Bakos Gergely OSB: How to Think the Otherness of Medieval Thought? – On Decortian
Hermeneutics
Pákozdi István: A fiatalok szent pápája idején – a fiatalok bíborosa Eduardo Francesco Pironio kardinális
Hámori Antal: A várandós munkavállalók és az igazmondás erénye, a hazugság tilalma
 
SZERZETESSÉG
Bartók Tibor SJ: Claudio Acquaviva generális hatása a jezsuita rend identitására
 
RECENZIÓK
Fehér M. István: Helmuth Vetter Heidegger-kézikönyve (kitekintéssel a Heidegger-kézikönyv irodalomra)
Tomka Ferenc: Lehet valami újat mondani az Eucharisztiáról? (Chiara Lubich új könyve kapcsán)
Szeiler Zsolt: Ian P. Wei: Intellectual Culture in Medieval Paris, Theologians and the University, c. 1100–1330
Somos Róbert: Orígenes: Sobre los principios. Edición bilingüe preparada por Samuel Fernandez
Bartók Tibor SJ: Paul Oberholzer SJ (szerk.): Diego Laínez (1512–1565) and his Generalate: Jesuit with Jewish Roots, Close Confidant of Ignatius of Loyola, Preeminent Theologian of the Council of Trent
Varga Péter András: Frenyó Zoltán (szerk.): Iskolák és kánonok között: Pauler Ákos filozófiája
Soós Viktor Attila: Somorjai Ádám OSB: Törésvonalak Mindszenty bíboros emlékirataiban – Tartalmi és szövegközlési sajátosságok; Vecsey József, a társszerző
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: A hit szerepe a mai világban
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. július – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientiana 2015/1

TANULMÁNYOK
Kálmán Peregrin OFM: Intézményes üldözöttmenekítés 1944–1945-ben a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartományban
Lengyel Zsuzsanna Mariann: A „határsértő” mozzanatról (transzgresszió) – Filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában
Tóth Beáta: A szeretet helyének problémái
José Jaime Brosel Gavila: Mai folyamatok a zarándoklatok megújulásában
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Egy különös szöveg a nyugati szerzetesség bölcsőjénél: A négy atya regulája (Regula quattuor patrum) 
 
RECENZIÓK
Hans Joas: A hit választása. Milyen jövője lehet a kereszténységnek? (Várnai Jakab OFM)
Balázs M. Mezei: Religion and Revelation after Auschwitz (Varga-Jani Anna)
Jean-Luc Marion: A látható kereszteződése (Petres Lúcia OP)
Szabó Ferenc SJ: „Krisztus fénye”. Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe (Hoványi Márton)
Peter Neuner – Paul M. Zulehner: Jöjjön el a te országod. Gyakorlati egyháztan (Várnai Jakab OFM)
György Benyik (ed.): The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV. Szeged, Ferenc Gal Theological College, 22nd – 24th August 2013 (Szabó Xavér OFM)
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): Hit, igazság, tolerancia. A kereszténység és a világvallások (Pákozdi István)
Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy. Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete (Somos Róbert)
Viktória Hedvig Deák: Consilia Sapientis Amici. Saint Thomas Aquinas on the Foundation of the Evangelical Counsels in Theological Anthropology (Vivian Boland OP)
Thomas Keating és Tom S.: Isten terápiája és a szenvedélybetegségek. A középpontba vezető ima és a tizenkét lépés (Kály-Kullai Károly)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientiana 2014/2

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A keresztény szabadság politikai dimenziói a felszabadítási teológia tükrében
Harsányi Pál Ottó OFM: A Szentháromság és a család közötti kapcsolat kihívások és a teljes életre való törekvés között
Papp Miklós: Az ortodox egyházak teológiai és gyakorlati viszonyulása az újraházasodás kérdéséhez 
Mária Šmidová: A korai intervenció mint kihívás az Egyház számára a fogyatékossággal élőgyermekek családjainak támogatásában
Pákozdi István: Nagypéntek „szentje”. Neumann Teréz, a XX. század egyik misztikusa
 
DOKUMENTUM
Somorjai Ádám OSB: Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Békés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja 
 
RECENZIÓK
Odo Casel: Az Egyház misztériuma (Szabó Sándor Bertalan OP)
A Család Pápai Tanácsa: Családlexikon – a családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről (Papp Miklós)
Rowan Williams: Being Christian. Baptism, Bible, Eucharist, Prayer (Bakos Gergely OSB)
Két könyv a szemlélődő imáról. Jálics Ferenc SJ: Szemlélődő lelkigyakorlat. Bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába; Mustó Péter SJ: Csendben születik az élet. A belsőima tapasztalatairól (Hernádi Mária)
René Girard: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. A kereszténység kritikai apológiája (Görföl Tibor)
Olay Csaba – Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században (Bakos Gergely OSB)
Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségről; Richard Leonard SJ: Hol van Isten a bajban? Gondolatok a hitről és a szenvedésről (Patsch Ferenc SJ)
Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez (Tóth Beáta)
Boglarka Hadinger – Wolfram Kurz – Renate Mrusek: Értelemkeresés és személyiségfejlesztés (Kautnik András)
Arturo Cattaneo (szerk.): Nős papok? Harminc égető kérdés a cölibátusról (Deák Hedvig OP)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2014/1

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A végső beteljesedés távlatai a mai teológiában Joseph Ratzinger teológiájának tükrében
Görföl Tibor: Posztszekuláris társadalom? A kereszténység nyilvános jelenlétének megítélése Jürgen Habermasnál
Gáspár Csaba László: Étkezés és vallási tapasztalás
Hetesiné Korcsok Edit: A játék pszichológiai szerepe a morális nevelésben
Ujházi Lóránd: Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában
 
SZERZETESSÉG
Deák Hedvig OP: Az evangéliumi tanácsok sorrendjének értelme és miértje
 
RECENZIÓK
Jean-Luc Marion: Az erotikus fenomén. Hat meditáció (Petres Lúcia OP)
Pierre Hadot: Plótinosz avagy A tekintet egyszerűsége (Bakos Gergely OSB)
Miroslav Volf: Képünkre és hasonlatosságunkra. Az Egyház mint a Szentháromság képmása (Várnai Jakab OFM)
Megszólal a csend. Egy karthauzi szerzetes a hit útjáról (Baán Izsák OSB)
Norwichi Julianna: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai (Kokas Gabriella)
Adamik Tamás: Sanctissima religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok (Hoványi Márton)
Ittzés Gábor (szerk.): Cura mentis – Salus populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára (Somogyiné Petik Krisztina)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientiana 2013/2

TANULMÁNYOK
Hit és új evangelizáció
Török Csaba: Kultúra és új evangelizáció
Görföl Tibor: Exemplum fidei? A keresztény hit krisztológiai és trinitárius alapja Hans Urs von Balthasarnál
Válóczy József: Az idő kérdésének posztmodern kori kihívása  a kereszténység számára
Hantos-Varga Márta: Interdiszciplináris szempontok a katolikus politikai cselekvés értelmezéséhez
 
SZERZETESSÉG
Gázai Szent Dórotheosz: A lemondásról
 
DOKUMENTUM
Rowan Williams: Beszéd a püspöki szinóduson (2012)
 
RECENZIÓK
Szabó Mária: A zsoltárok kincsei (Szatmári Györgyi)
Elena Bosetti: Énekek éneke (Thorday Attila)
Puskás Attila: Megismertük és hittük a szeretetet; Karen Kilby: Balthasar. A (very) critical introduction (Tóth Beáta)
Válóczy József: A megosztott Logosz (Hegyi Márton)
Nemeshegyi Péter: „Megesett rajtuk a szíve”; Számadás a reményről; Istenkereső ember, emberkereső Isten (Hernádi Mária)
Sárkány Péter – Zsók Ottó (szerk.): Die Grundlagen der Logotherapie.
A logoterápia alapjai; Elisabeth Lukas: A logoterápia tankönyve (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: bibli@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientiana 2013/1

TANULMÁNYOK
Várnai Jakab OFM: A Dei Verbum a Verbum Domini fényében
Lukács László SCHP: Joseph Ratzinger és a II. Vatikáni Zsinat ekkléziológiája
Hankovszky Tamás: A kultúra mint a hit kifejeződése
Bakos Gergely OSB: A metafizika fordulata avagy a fordulat metafizikája?
Karl Rahner SJ: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk?
 
SZERZETESSÉG
Joseph William Tobin CSsR: Az élet mint hivatás
 
DOKUMENTUM
XVI. Benedek pápa: Búcsúzás a római klérustól a VI. Pál teremben 2013. február 14-én délelőtt
 
RECENZIÓK
Viktor E. Frankl: A szenvedő ember. Patodicea-kísérlet (Kautnik András)
Kurt Flasch: Nicolaus Cusanus és kora (Bakos Gergely OSB)
Rowan Williams: The Dwelling of Light: Praying with the Icons of Christ (Bakos Gergely OSB)
William Skudlarek OSB (szerk.): God’s Harp String. The Life and Legacy of the Benedictine Monk, Swami Abhishiktananda (Bakos Gergely OSB)
Csíkszentmihályi Mihály – Barbara Schneider: Életre hangolva.
A felnőtté válás útvesztői (Kotschy Beáta)
Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta (Tamás Dániel SVD)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 600 Ft 300 Ft

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.