Sapientia füzetek

Sapientia Füzetek 25. | Hitünk központi titka: a megváltás

Hitünk központi titka: a megváltás. Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2014.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2013. november 16-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A megváltás misztériumában föltárul előttünk a szeretet misztériuma. Isten a szeretet. Nem egyszerűen történik valami az emberrel, hanem beletestesül, belép az Isten szeretetébe, aki »úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen« (Jn 3,16). Ezzel a végsőkig való szeretettel, ezzel a sérthetetlen és vissza nem vont engedelmességgel váltotta ki Krisztus az emberiséget, szerezte vissza az Atyának. És aki bűnné tette a Fiát értünk, az megadja a lehetőséget, hogy éljünk az üdvösség ajándékával, éljünk a megváltással, hogy éljünk és tudjuk fölfedezni újból és újból, milyen nagy volt a mi megváltásunk ára. A megváltás misztériuma megtapasztalásának, fölismerésének, a benne való elmélyülésnek a kulcsa az Isten ajándéka: a hit, amit ajándékul kapunk, amit ő ad, hogy jól ismerjünk és a reményünket el ne veszítsük, hogy ismerjük a megváltás misztériumát, és mindazt, ami számunkra ebből következik. Megkapjuk a hit ajándékát, ami megadja az elköteleződést az embert végtelenül szerető Isten felé.
Udvardy György püspök
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Füzetek 24. | Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után

Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után. Szerkesztette és az előszót írta: Pákozdi István. Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2013.
 
Az éppen öt évtizeddel ezelőtt megkezdődött és hatalmas visszhangot kiváltott II. Vatikáni Zsinatról sokan és sokféleképpen írtak, nyilatkoztak. Abban mindenki egyetért, hogy nem dogmatikai, hanem pasztorális zsinat volt, amelynek irányelvei, döntései jó előre meghatározzák az Egyház útját. Ezen az úton immár megtettünk egy fél évszázadot, sok tanulsággal, zsákutcák bejárásával, ‘öngólokkal’, sikerekkel és sikertelenségekkel, ugyanakkor hatalmas előrelépésekkel, ízletes gyümölcsökkel… E kötet egy ezekből a lépésekből, talán a lelkipásztori zsinat gyümölcseiből: a liturgia, az erkölcsiség, a zene, a nyelv, a lelkiségi mozgalmak, az igehirdetés és a lelkigondozás területein a mi sajátságos magyar tapasztalatainkkal.
Pákozdi István
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.600 Ft helyett 1.100 Ft

Sapientia Füzetek 23. | A szerzetesi hivatások gondozása

A szerzetesi hivatások gondozása. Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2013.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2013. március 23-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A hivatások között egyszerre van egyenlőség és különbség: mindegyik az üdvösség szolgálatára van, mindegyik a maga módján. És ha mindegyiknek egyenlő a méltósága, a megváltás drámájában való részvétel sajátos minőséget ad mindegyiknek. Viszont mindegyiknek ugyan - annyira drámainak kell lennie, ha vonzó akar lenni, emberi szinten is. Nyilván Isten hív, Ő az öröktől fogva meghívó Úr, de az is világos, hogy Isten általában emberi közvetítés által hív meg, olyanok által, akik nemcsak a saját hűségük optikájában nézik a hivatásukat, hanem felelősnek érzik magukat mások iránt. Ha hűségesek vagyunk a magunk hivatásához, az ott ér célba vagy ott nyeri el pecsétjét, hogy vállaljuk Isten hívásának közvetítését mások felé, vagy felelősséget érzünk mások hivatása iránt.
Amedeo Cencini FdCC
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Füzetek 22. | A keleti teológia a házasságról, a családról

A keleti teológia a házasságról, a családról. Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2013.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2012. november 17-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A vőlegény és a menyasszony azáltal, hogy összekötik az életüket, teljesítik Isten tervét (a teremtésben meghatározott törvényét), megvalósul a világ kezdete óta meghatározott rend: »elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz«. Így válnak ketten együtt Isten képmásává, válnak a teremtésben az Ő társaivá, szaporodva és sokasodva uralmuk alá hajtják a földet. A szent frigyre kelt szerelmesek a legtisztábban megjelenítik, hogy az ember valóban a teremtés koronája. A teremtés napjait, a teremtés aktusát idézi föl az esküvői koronázás, amikor a két egymást szerető, két egymáshoz vonzódó ember egyesül. Ez az egyesülés nem csupán annak az érzelmi kötődésnek a megnyilvánulása, mely összeköti a két fiatalt. Ha azt mondjuk, hogy a szeretet köti össze őket, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Isten köti össze őket, hiszen Isten a szeretet.
Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.700 Ft helyett 1.100 Ft

Sapientia Füzetek 21. | Szerzetesek misszióban

Szerzetesek misszióban. Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2012.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2012. március 24-én azonos címmel rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
A misszionárius a nyolc boldogság embere. Jézus oktatja a Tizenkettőt, mielőtt az evangélium hirdetésére küldené őket. Feltárja nekik a misszió útját: szegénység, szelídség, a szenvedés és üldöztetés elfogadása, az igazság utáni vágy, a béke és a szeretet. Mindez a boldogságok megvalósulása az apostoli életben (vö. Mt 5,1–12). A boldogságok megélésében a misszionárius megtapasztalja, életével pedig bizonyítja, hogy Isten országa már elérkezett, és hogy ő azt már elfogadta. Minden igaz missziós élet lényeges ismertetőjele a bensô öröm, amely a hitből fakad. Egy zaklatott és oly sok nehézséggel terhelt világban, amely a dolgok pesszimista értelmezésére hajlik, az örömhír hirdetőjének olyan embernek kell lennie, aki Krisztusban már megtalálta a szilárd reményt.
II. János Pál: Redemptoris missio, 91.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Füzetek 20. | A „Szombat-év” * A keresztény segítségnyújtás formái

A „Szombat-év” * A keresztény segítségnyújtás formái. Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2012.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2011. április 2-án és november 12-én rendezett tudományos konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett szövegét tartalmazza.
 
A hivatás folyamatos gondozása, illetve az egyéni megújulási programok mögött az a meggyőződés áll, hogy a végső nyugalomtól még messze vagyunk, a tökéletesség, az életszentség – mindaddig, amíg a földön élünk – nem lehet befejezett tény, hanem csak elérendő cél, amely felé halálunkig haladnunk kell. Ez az úton levés azonban fárasztó, időnként kimerítő is lehet. Ezért kell az úton meg-megállnunk, hogy erőt merítsünk a folytatáshoz. Erőt pedig nem meríthetünk mástól, csak az Úrtól.
Márfi Gyula
 
Sokszor a segítésünknek arra kell elsődlegesen irányulnia, hogy a megszólított egyáltalán meg tudja fogalmazni önmagának is és Istennek is, hogy mire irányulnak mély vágyai, mi az, amire szüksége van ahhoz, hogy az élet kiteljesedhessen benne. Mert minden gyógyulás és kiteljesedés végső soron Istentől jön, és minden segítés végső célja az egyén kiteljesedése és boldogsága, ’hogy élete legyen és teljében legyen’ (Jn 10,10), ami sohasem öncélú, mert egyben a közösség javára, a közjóra is irányul. A keresztény segítő pedig nem több, mint eszköz Isten folyamatosan teremtő munkájában.
Kővári Magdolna SSS
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Füzetek 19. | Az igazságról

Az igazságról. Szerkesztette: Xeravits Géza és Papp Miklós. Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2011.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2010. november 13-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegét tartalmazza.
 
Az igazság sokkal tágabb, előzetes minták alapján kevésbé elgondolható, titokzatosabb, kimeríthetetlenebb, önmagában ellentmondásosabb, feszítettebb, mint azt tanítóhivatal, értelmezők, konszenzusteoretikusok és klasszikus szerzők álmodhatták. Nem statikus valóság, nem egyszerűen adott, hanem mindig újra igazolódnia kell. Felismerése feltételezi a konfliktusok elhordozásának képességét, a semmiben otthonossá levés képességét, a részlegesség és egyetemesség közötti lebegés képességét, a lehetetlenre, alig érzékelhetőre ráhagyatkozás képességét, az új befogadásának képességét, és feltételezi az aszkézis képességét mint a mindenre egyformán nyitott nagyvonalúság jelét.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Füzetek 18. | Stúdium és szerzetesség

Stúdium és szerzetesség.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2010.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2010. március 20-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Bonaventura ismeri a teológiai kontemplációt: az a lelki adomány, amit ’donum intellectus’-nak nevezünk (az értelem adománya), belátást enged a hittel elfogadott dolgok tartalmába. Ennek az adománynak a révén képes az ember felismerni, hogy a dolgok hogyan viszonyulnak a hittitkokhoz, és meglátni ezek belső összefüggéseit. Bonaventura ismeri a kontemplációt úgy is, mint ’donum sapientiae’-t (a bölcsesség adománya): ’cognitio experimentalis divinae suavitatis’ (isteni édesség tapasztalati ismerete). Ebben Istent úgy tapasztalja meg az ember, mint a szeretet teljességét, mint mindenekfölött szeretetreméltó valóságot. Mindkettőnek ugyanaz a tárgya: Isten, de másként közelítik meg, vagy inkább: e két lelki adomány által Isten más-más módon érint meg minket. Mindkettő a ’bölcsesség’ egy-egy formája, azé a tudásé, amely a tiszteletben gyökerezik, és amelyben a felismerés és a szeretet összekapcsolódnak.
Marianne Schlosser
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 900 Ft helyett 600 Ft

Sapientia Füzetek 17. | Mit ér a katolikus társadalmi tanítás válság idején?

Mit ér a katolikus társadalmi tanítás válság idején?
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2010.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2009. november 14-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegét tartalmazza.
 
XVI. Benedek pápa Caritas in veritate enciklikája a kiengesztelődést javasolja: újra kell egyesíteni mindazt, amit szétválasztottak. Természetesen mondani ezt könnyebb, mint megtenni, azonban ez a javaslat mindennek a kulcsa. Ebben az enciklikában nem találkozunk az eddig létrejött jó dolgok tagadásával: a pápa nem vonja kétségbe a hatékonyság szükségességét, hiszen a hatékonyság jó – a hatékonyság és a szolidaritás szétválasztása ellen emel szót. A pápa nem a piac ellen beszél, hiszen a piac nagyon fontos – az ellen a piac ellen emel szót, amely mintegy darwini eszközként jött létre azon célból, hogy a hatékony embereket kiválassza, azokat pedig elűzze, akik nem képesek hatékony cselekvésre. A pápa nem a gazdagság, a vagyon ellen beszél, hiszen a gazdagság önmagában jó – a vagyon megszerzésének, azaz létrehozásának módja ellen emeli fel a szavát. Ezek azok az okok, amiért az enciklika üzenete megpróbálja újraegyesíteni mindazt, amit szétválasztottak. Hogy miképpen? A válasz három kulcsszóban ragadható meg: testvériség, osztó igazságosság és közjó.
Stefano Zamagni
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 900 Ft helyett 600 Ft

Sapientia Füzetek 16. | Megszenteltség az egyházi mozgalmakban és a megszentelt élet új formáiban

Megszenteltség az egyházi mozgalmakban és a megszentelt élet új formáiban. Szerkesztette: Tőzsér Endre SP.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2010.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2009. április 25-én azonos címmel tartott tudományos konferencia előadásainak, tanúságtételeinek szerkesztett szövegét tartalmazza.
 
A konszekráció valós tartalma egyrészt az, hogy nem csupán Krisztus fiúi mivoltához tesz hasonlatossá minket, mint a keresztség, hanem a földi életéhez, a tanácsok életéhez, melyek Jézus életében az Atya és az emberek iránti odaadásának konkrét kifejeződései. A megszentelt személy újra láthatóvá teszi az egyházban és a világ számára Jézus földi életét ezekben a dimenzióiban. Másrészt a konszekráció teljességet foglal magában, a teljes személyt és egész életét. A szerzetes a szeretet teljességét kívánja élni: a fogadalmak nemcsak azt akarják megszüntetni, ami ellentétes a szeretettel, hanem azt is, ami akadályozhatja a kiteljesedését. A három fogalom így az ember teljes egzisztenciáját akarja átölelni.
Deák Hedvig OP
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.