Szent Imre-ösztöndíj 2018

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2018/2019. évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-15. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal.
 
A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.
 
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A Kuratórium döntése után azAlapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.
 
Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu felületen lehet.
Bővebb információ telefonon kérhető: 1/445-4587 (munkaidőben).
 
A pályázathoz elektronikusan csatolandó
·       a helyi plébános vagy hitoktató által írt ajánlás,
·       az iskolalátogatási- vagy hallgatói jogviszony igazolás, valamint
·       a jövedelem-igazolások.
 
A pályázatot és a csatolt mellékleteket kérjük papír alapon is megküldeni az Alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79) egy bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékkal együtt.
A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”, valamint szükséges feltüntetni a rendszer által generált pályázati azonosítót is.
 
A pályázatokat 2018. október 1-ig kell benyújtani.
 
Csak a 2018. október 1-ig elektronikusan és postai úton beadott pályázatokat tudjuk elbírálni! A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
 
Katolikus Központi Alapítvány
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.