Szent Imre-ösztöndíj 2020

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2020/2021. évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-15. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatal.
 
A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.
 
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A Kuratórium döntése után azAlapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.
 
Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu felületen lehet.
Bővebb információ telefonon kérhető: 1/445-4587 (munkaidőben).
 
A pályázathoz elektronikusan csatolandó:
  • a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve,
  • az iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása,
  • a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány, törzslapkivonat másolata,
  • jövedelemigazolások.
 
A rendszerből kinyomtatott, aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket kérjük papíralapon is megküldeni az alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79).
A borítékra írják rá: „Ösztöndíjpályázat”, valamint tüntessék fel a rendszer által generált pályázati azonosítót is!
 
A pályázatokat 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani.
 
Csak a 2020. szeptember 30-ig elektronikusan és postai úton beadott pályázatokat tudjuk elbírálni! A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
 
 
Katolikus Központi Alapítvány
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.