Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

TÁJÉKOZTATÓ
a 2019/2020. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról
 
A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére — a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására — az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév időtartamára.
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 5 1/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Főiskolán a 2018. október 15-ei állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. ~ (2) bekezdésének megfelelően — az államilag támogatott, állami (rész)ősztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, azaz egy fő.
 
Pályázati kiírás:
 
 • az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D * (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 forint havonta;
 
 • a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók, akik:
  • államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges),
  • teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt,
  • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és
  • legalább 55 kreditet megszereztek;
 
 • A 20 19/2020. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. ~ (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.
 
 • Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter — az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére — jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.
 
 • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
 
Pályázati eljárás:
 
—    A pályázatot 2019. június 24-ig részletes szakmai önéletrajzzal, a pályázati lappal és mellékleteivel együtt a Tanulmányi Osztályon kell leadni.
 
—    A pályázatokat 2019. június 26-ig az intézmény Hallgatói Önkormányzata véleményezi.
 
—    A szenátus javaslatával az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról készített intézményi rangsor 2019. augusztus 1-jéig kerül felterjesztésre az oktatásért felelős miniszter részére.
 
—    Az intézmény rektora a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató nevét a 2019/20-as tanévnyitó ünnepségen hirdeti ki.
 
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Tanulmányi Osztályon lehet.
 
 
CsatolmányMéret
NFÖ adatlap 201942 KB
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.