Képzésmentő Ösztöndíj

 4/2015. (IX. 1.) számú rektori utasítás
a Képzésmentő Ösztöndíj létrehozásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

Azon önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók számára, akiknek az abszolutórium megszerzéséhez (MA tanárképzésen a gyakorlati félév megkezdéséhez) legfeljebb öt tanegysége hiányzik, létrehozom a Képzésmentő Ösztöndíjat.

1. Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a) aki a képzésmentő ösztöndíjra irányuló kérelmet benyújtotta,
b) aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
c) aki az adott képzés képzési mintatantervében rögzített képzési idejét túllépte,
d) akinek az abszolutórium megszerzéséhez (MA tanárképzésen a gyakorlati félév megkezdéséhez) 5 vagy annál kevesebb tanegysége hiányzik,
e) aki az adott szakon folytatott tanulmányai során képzésmentő ösztöndíjban még nem részesült.

2. Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

3. Az ösztöndíj mértéke az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50%-a.

4. A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. A képzésmentő ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet részletfizetési kedvezményben.

5. Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

A jelen utasítás 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.


Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.