Fortitudo Ösztöndíj

 3/2015. (IX.1.) számú rektori utasítás
a Fortitudo Ösztöndíj alapításáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

A szociálisan rászoruló önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók támogatására megalapítom a Fortitudo Ösztöndíjat.

1. Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a) aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
b) aki az adott képzésen korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,
c) akinek tanulmányi átlaga minden korábbi félévében legalább 3.00 volt,
d) akinek életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják,
e) aki az adott szakon folytatott tanulmányai során a Képzésmentő Ösztöndíjban nem részesült.

2. Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon, az ezen megjelölt dokumentumok csatolásával együtt kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

3. A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elfogadásra.

4. A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

5. Az ösztöndíj mértéke – a rászorultság mértéke szerint – az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50 vagy 100%-a.

6. A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. A Fortitudo Ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet sem részletfizetési kedvezményben, sem a Képzésmentő Ösztöndíjban.

7. Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

8. Az ösztöndíj forrását a mindenkori hallgatói befizetések meghatározott százaléka és az erre a célra esetlegesen kapott egyéb források képezik. A hallgatói befizetések e célra fordítandó százalékos arányáról a rektor évente határoz.

A jelen utasítás 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.