Erasmus

 
 
Erasmus charter 2014-2020, Erasmus Policy Statement
 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATOK A 2020/21-ES TANÉVRE
 
Erasmus+ szociális támogatás – pályázati felhívás
 
Határidő: folyamatos
 
Az Erasmus+ program keretében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Tempus Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. Az Erasmus+ szociális támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró.
 
Szociális alapú támogatás szempontjai
A következő szempontokat veszik figyelembe az Erasmus+ szociális alapú kiegészítő támogatás odaítélése során:
 
1. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):
- a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
- Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
- Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
- HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
- „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
- Roma szakkollégium tagja (volt)
- Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
 
2. Másodlagos szempont:
- A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa (a települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon)
 
A szociális alapú kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő mellékleteként a csatolt igénybejelentő Excel fájlt kell kitölteni, majd a szükséges igazoló aláírás és pecsét beszerzése után1 példányban, kék színű tollal aláírva benyújtani az alábbi címre: Erasmus Iroda - Dr. Kék Emerencia koordinátor, V. emelet 516. szoba
 
A pályázati lapot folyamatosan lehet benyújtani az intézmény részére.
 
Figyelem, a kitöltött Excel fájlt (de NEM az eredeti szkennelt változatát) e-mailen is be kell nyújtani az alábbi címre: kek.emerencia@sapientia.hu
A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni:
Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_2021. Példa: Toth_Imre_19951231_SSZHF_2021
 
 
Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása – pályázati felhívás
 
Határidők: 2021. május 28., 2021. október 8.
 
A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak a 2020/21-es tanévben a mobilitásukhoz ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.
A pályázók a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot a küldő intézményükhöz nyújtják be, a pályázatban tételesen felsorolják, hogy mire kívánják fordítani az igényelt támogatást, valamint az igénylést az űrlapon alapos indoklással kell alátámasztaniuk.
Az Erasmus+ programban a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók és munkatársak számára valós költségeken alapuló támogatás ítélhető meg. 
A pályázónak a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatához egy három hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót kell mellékelnie, amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket és az elért eredményeket.
Amennyiben a kórtörténeti összefoglaló 3 hónapnál régebbi, kiegészítésként kötelező mellékelni 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi/szakorvosi igazolást, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót.
 
A pályázati lapot 2021. május 2-ig, illetve 2021. október 8-ig kell benyújtani az intézmény részére.
 
A pályázó (hallgató vagy munkatárs) által benyújtandó dokumentumok:
Papír alapon benyújtandó a koordinátornak (Erasmus Iroda, V. emelet 516. szoba):
- 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap
- a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni, miszerint „az eredetivel megegyező másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el kell látni.)
Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a koordinátornak (kek.emerencia@sapientia.hu):
- A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
- A pályázati űrlap elektronikus verziója (szkennelt verzió)
- A kötelező melléklet szkennelt verziója
 
A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt tételenkénti támogatást kell feltüntetni.
 
 
Az Erasmus+ program lényege
Az Erasmus+ az Európai Unió egyik legsikeresebb nemzetközi mobilitási programja, amelynek segítségével a felsőoktatásban résztvevő hallgatók és oktatók nemzetközi részképzésben illetve oktatási tevékenységben és együttműködésben vehetnek részt. Magyarország 1997-ben teljes jogú partnerként csatlakozhatott a programhoz, főiskolánk az 2006/2007-es tanévtől lépett be a programba.
Az Erasmus program keretében felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) közötti megállapodás alapján valósul meg a mobilitás. A hallgatói mobilitás külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat formájában, a személyzeti mobilitás az oktatók külföldi partnerintézményben végzett oktatási tevékenységeként, valamint a személyzet képzéseként történhet.
 
Erasmus+ mobilitások
Hallgatók tanulmányi célú mobilitása
A hallgatóknak a program keretében 3-5 hónapos részképzésre nyílik lehetőségük azokban a külföldi intézményekben, amelyekkel főiskolánk előzetesen kétoldalú megállapodást kötött.
 
Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása
Az Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlatának célja, hogy a hallgatók egy másik európai országban található szervezetnél eltöltött időszak alatt munkatapasztalatot szerezzenek, fejlesszék nyelvtudásukat, valamint kulturális tapasztalatokkal gazdagodjanak.
 
Felsőoltatási munkatársak oktatói célú mobilitása (oktatói mobilitás)
A mobilitás célja a partnerintézményben végzett oktatás és tapasztalatcsere. Csak olyan külföldi oktatói tevékenység támogatható, amely beépíthető a fogadó intézmény tanrendjébe.
 
Felsőoltatási munkatársak képzési célú mobilitása (személyzeti mobilitás)
Az intézmények adminisztrációban dolgozó munkatársainak külföldi mobilitási programja a partnerintézményekbe tapasztalatcsere, továbbképzés és kapcsolatépítés céljából.
 
Mobilitási pályázatok 
Az Erasmus+ pályázati felhívás lehetővé teszi a 2018/19-es tanévben a tanulmányi, oktatói, személyzeti, illetve a szakmai gyakorlat elvégzésére irányuló mobilitást.
 
Aktuális pályázati felhívások
 
Letölthető pályázati adatlapok:
Hallgatói tanulmányi pályázati adatlap
 
Kérjük, további információkért forduljon az intézményi Erasmus+ koordinátorhoz: Dr. Kék Emerencia - kek.emerencia@sapientia.hu
 
FONTOS TUDNIVALÓ
 
FORMANYOMTATVÁNYOK (letölthető anyagok feltöltés alatt)
Hallgatói mobilitás: 
Tárgy ekvivalencia
Támogatási szerződés
Egyéni szerződésmódosítás minta
Tanulmányi megállapodás (learning agreement)
 
Szakmai gyakorlat: (letölthető anyagok feltöltés alatt)
Szakmai gyakorlati szerződésminta
Gyakorlati képzési megállapodás
Quality Commitment Placements

Oktatói mobilitás: (letölthető anyagok feltöltés alatt)
Oktatói munkaterv
Támogatási szerződés (oktatói)
 
Online nyelvi támogatás
Az online nyelvi támogatás (Online Linguistic Support - OLS) az Erasmus+ mobilitásban részt vevők nyelvtanulását segíti. Az OLS az Erasmus+ hosszú távú mobilitási tevékenységek résztvevői számára lehetőséget kínál arra, hogy felmérjék tudásukat azon az idegen nyelven, amelyet a külföldi tanulás, a munka vagy az önkéntesség során használnak majd. Ezen túlmenően a kiválasztott résztvevők egy online nyelvi kurzust is elvégezhetnek kompetenciájuk fejlesztése érdekében.
 
Fontos tudnivalók
 
For Incomig Teachers and Students
 
Erasmus ösztöndíjasaink beszámolói
2017-2018-as Erasmus-év
 
Korábbi beszámolók
Büki Bernadett – London
Czinege Julianna – Oxford
Kokas Gabriella – Oxford
Korcsok Edit - Leuven 
Mohos Anna – Oxford
 
 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.