Teológiai felkészítő modul (MA Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés képzéshez)

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés
Képzési idő:
2 félév (minimum 50 kredit)
Önköltség mértéke:
120.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:

A részismereti képzés elvégzése bemeneti feltételt biztosít bármilyen legalább BA diplomára építve a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szakhoz.

A részismereti képzés kizárólag önköltséges formában indul.

Rövid ismertető:

A képzés célja, hogy teológiai alapokat biztosítson a hitéleti mesterképzésekre.

A képzést szükséges elvégezni azoknak, akik a pasztorális tanácsadó mesterképzésre szeretnének jelentkezni, és nem rendelkeznek hitéleti képzésben szerzett diplomával.

A képzést ajánljuk azoknak is, akik hittani ismereteiket szeretnék elmélyíteni, és rendszerezett teológiai tudásra szeretnének szert tenni.

Teológia szakfelelős: Dr. Tóth Beáta

Leírás:

A teológiai felkészítő modul tárgyai részben a főiskolán oktatott teológiai tárgyak közül kötelezően előírtak, részben azokból választhatóak. A modul tematikája lefedi a BA-képzés főbb tárgyait a filozófia, a biblikum, a történeti teológia és a szisztematikus teológia témaköreiből. A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés két féléve alatt a kötelezően előírt 50 kreditet teljesíteni kell ahhoz, hogy a hallgató a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzésre jelentkezhessen. A második félév lezárása után a főiskola kreditigazolást állít ki az elvégzett tanegységekről.

A képzés elvégzése nem jogosít fel automatikusan a mesterképzés megkezdésére, a mesterképzésre külön felvételi vizsgát kell tenni.


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.