Teológia

Tagozat:
Nappali
Képzés típusa:
osztatlan mesterképzés
Képzési idő:
10 félév, szerzeteseknek és papnövendékeknek 12 félév
Önköltség mértéke:
250.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:

érettségi

Rövid ismertető:

A képzés teológiai, pasztorális és kateketikai elméleti és gyakorlati felkészítést nyújt a szerzetes- és papnövendékek számára, hivatásuk gyakorlásához.

A mesterfokozat birtokában magasabb teológiai fokozatok (licenciátus, doktorátus) megszerzésére nyílik lehetőség.

Szakfelelős: Dr. Tóth Beáta

Leírás:

A teológia osztatlan képzés csak nappali tagozaton folyik. Elsősorban szerzetes- és papnövendékek tanulhatnak a szakon, civil hallgatók csak külön rektori engedéllyel jelentkezhetnek.

A teológia szak a római Szent Anzelm Egyetemhez affiliált, így a hallgatóknak lehetőségük van a római Egyetem teológiai baccalaureatusának megszerzésére.


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.