Katekéta-lelkipásztori munkatárs

Tagozat:
Nappali
Esti
Képzés típusa:
alapképzés
Képzési idő:
6 félév
Önköltség mértéke:
140.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:

érettségi

Rövid ismertető:

Kateketikai és lelkipásztori munkatársi feladatokra felkészítő képzés, egyben a hitéleti mesterképzésre és az osztatlan tanári képzésre (pasztorális tanácsadó, hittanár-nevelőtanár, etikatanár) való továbblépéshez nyújt teológiai alapismereteket.

Szakfelelős: Dr. Deák Viktória Hedvig OP

Specializációfelelős:

  • Katekéta: Dr. Szatmári Györgyi
  • Lelkipásztori munkatárs: Dr. Fehérváry Jákó OSB
Leírás:

A két ciklusú képzési rendszer bevezetésével a hittanár- nevelő és a lelkipásztori munkatárs főiskolai szakokból keletkezett a közös katekéta- lelkipásztori munkatárs alapképzés.

Az alapképzés elvégzése után pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés hitéleti mesterképzésen vagy hittanár-nevelőtanári osztatlan képzésen lehet továbbtanulni.

A katekéta specializáció elsősorban azoknak javasolt, akik közösségükben katekézis szolgálatát végzik vagy erre készülnek. A képzés során a gyermek, ifjúsági és felnőtt katekézis szempontjai is előkerülnek, a gyakorlati képzés pedig betekintést biz­tosít a plébániai és az iskolai katekézisbe.

A lelkipásztori munkatárs specializáció választása azoknak java­solt, akik már végeznek pasztorális munkát, vagy szeretnének az egyház, illetve a helyi plébánia életébe és lelkipásztori szolgála­tába bekapcsolódni, továbbá akik a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakon szeretnék folytatni tanulmányaikat. A lelkipásztori munkatárs szakirány tárgyai – különösen a gyakor­latok és az azokra felkészítő tárgyak betekintést nyújtanak a különböző típusú plébániák életébe, elméleti és gyakor­lati hátteret biztosítanak a lelkipásztori munkatársi szolgálat végzéséhez.


A képzésre várjuk azokat is, akik teológiai ismereteiket szeretnék bővíteni, hitükben fejlődni.


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.