Hittanár-nevelőtanár

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
tanári mesterképzés
Képzési idő:
2-5 félév
Önköltség mértéke:
155.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:

A jelentkezők előképzettségéhez igazodóan különböző hosszúságú és tartalmú képzéseket kínálunk (2-5 félév).

ELŐKÉPZETTSÉG

KÉPZÉSI IDŐ

Teológus végzettség

2 félév

Korábbi rendszerű főiskolai hittanár végzettség

2 félév

Osztatlan tanári (általános iskolai, középiskolai) végzettség

4 félév

Főiskolai vagy egyetemi szintű közismereti, szakmai tanári végzettség

4 félév

Alapképzésre épített tanári mesterképzés végzettség

4 félév

Gyógypedagógus végzettség

4 félév

Tanító, óvodapedagógus, szakoktató alapképzés végzettség

5 félév

 

Szakfelelős: Dr. Petres Lúcia OP

Rövid ismertető:

A hittanár-nevelőtanár mesterképzés célja olyan elkötelezett tanárok képzése, akik magas szakmai színvonalon képesek a hittanár-nevelőtanári hivatás gyakorlására a hitoktatás különböző színterein (iskola és plébánia).

Leírás:

A hittanár-nevelőtanár mesterszintű oklevél középiskolai (1-12. osztály) oktatásra és hittan tantárgyból érettségiztetésre, valamint általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás megtartására, valamint kollégiumi nevelőtanári munkakör betöltésére jogosít.
 
A tanári mesterdiploma a korábbi képzési rendszer szerinti egyetemi szintű végzettségnek felel meg.

» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.