Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
szakirányú továbbképzés
Képzési idő:
4 félév
Önköltség mértéke:
120.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:

A képzésre társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógus, jogi és hitéleti képzési területek vagy a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési terület közigazgatási képzési ágába tartozó területen szerzett legalább BA szintű oklevéllel lehet jelentkezni.

Felvételi előfeltétel továbbá legalább 2 éves szakmai tapasztalat családokkal, gyermekekkel és fiatalokkal végzett segítő munkában.

Megszerezhető szakképzettség: gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

Szakfelelős: Somogyiné dr. Petik Krisztina

 

Rövid ismertető:

A képzés gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadói feladatokra készít fel. A képzés a gyermekjóléti szolgálatban, helyettes szülői hálózatban, gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában, nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonban, lakásotthonban területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál, iskolákban, valamint önkormányzati és állami hivatalokban egyes gyermekvédelmi munkakörök betöltésére jogszabály alapján jogosít (pl. óvodai és iskolai szociális segítő, családgondozó, nevelőszülői tanácsadó, nevelő, gyermekvédelmi gyám, elhelyezési ügyintéző, stb.)

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján – a rendeletben meghatározott oklevél megléte esetén -  a Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel az alábbi munkakörök tölthetők be:

Gyermekjóléti alapellátás

 • óvodai és iskolai szociális segítő
 • családsegítő (család- és gyermekjóléti szolgálat)
 • esetmenedzser (család- és gyermekjóléti központ)
 • tanácsadó (család- és gyermekjóléti központ)
 • alternatív napközbeni ellátás
 • helyettes szülői tanácsadó (helyettes szülői hálózat)
 • nevelő (gyermekek átmeneti otthona)
 • családgondozó (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona)

 Gyermekvédelmi szakellátás

 • bizottsági családgondozó (TEGYESZ Szakértői Bizottság)
 • örökbefogadási tanácsadó (TEGYESZ)
 • gyermekvédelmi gyám (TEGYESZ)
 • közvetítő (TEGYESZ)
 • elhelyezési ügyintéző (TEGYESZ)

 Magasabb vezetői / vezetői pozíció

 • család- és gyermekjóléti szolgálat
 • család- és gyermekjóléti központ
 • helyettes szülői hálózat
 • gyermekek átmeneti otthona
 • családok átmeneti otthona
 • nevelőszülői hálózat
 • gyermekotthon
 • TEGYESZ
 • megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság
Leírás:

Szakfelelős: Somogyiné dr. Petik Krisztina

A képzés célja:

Proszociális értékrendű és problémaérzékeny, gyermekekkel, ifjakkal és családjukkal foglalkozó segítő szakemberek képzése, akik az alapképzésben szerzett tudásukra épített ismeretek és készségek birtokában képesek a gyermekek érdek- és jogérvényesítését segítő szakmai tevékenységre, valamint a család működésének erősítésére, a gyermekeket és a fiatalokat védő, szükségleteik kielégítését és fejlődésüket szolgáló beavatkozásokra a gyermekvédelem alap- és szakellátási intézményrendszerének keretében.

A képzés fontosabb ismeretkörei:

Alapismereti modul                                           

Az alapismereteket nyújtó tárgyak körébe a családban, a gyermekek és a fiatalok körében végzendő segítő tevékenységet megalapozó, és abban hasznosítható társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, pszichológiai ismeretek tartoznak.

 

Szakismereti modul                                   

Elméleti része:

A szakismereti modul a gyermek-, ifjúság- és családvédelem intézményeinek és azok működésének, illetve az ezen intézmények hatókörébe kerülő gyermekek, fiatalok és családjaik sajátos jellemzőinek, szükségleteinek, problémáinak ismeretére készít fel, valamint a speciális segítő beavatkozások elméleti és módszertani megalapozását szolgálja.

Gyakorlati része: A hallgatók szakmai identitásának, segítő kapcsolati készségeinek és a tanácsadói tevékenységhez szükséges viselkedési készségeinek és beavatkozási stratégiáinak fejlesztését szolgáló gyakorlatok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem alap- és szakellátó intézményeiben végzett szakmai gyakorlat.


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.