Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
szakirányú továbbképzés
Képzési idő:
4 félév
Önköltség mértéke:
120.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:

A képzésre társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógus, jogi és hitéleti képzési területek vagy a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési terület közigazgatási képzési ágába tartozó területen szerzett legalább BA szintű oklevéllel lehet jelentkezni.

Felvételi előfeltétel továbbá legalább 2 éves szakmai tapasztalat családokkal, gyermekekkel és fiatalokkal végzett segítő munkában.

Megszerezhető szakképzettség: gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

Szakfelelős: Somogyiné dr. Petik Krisztina

Rövid ismertető:

A képzés gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadói feladatokra készít fel. A képzés a gyermekjóléti szolgálatban, helyettes szülői hálózatban, gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában, nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonban, lakásotthonban területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál, iskolákban, valamint önkormányzati és állami hivatalokban egyes gyermekvédelmi munkakörök betöltésére jogszabály alapján jogosít (pl. óvodai és iskolai szociális segítő, családgondozó, nevelőszülői tanácsadó, nevelő, gyermekvédelmi gyám, elhelyezési ügyintéző, stb.)

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján – a rendeletben meghatározott oklevél megléte esetén -  a Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel az alábbi munkakörök tölthetők be:

Gyermekjóléti alapellátások

Család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ

 • magasabb vezető/vezető

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség***, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus

Család- és gyermekjóléti szolgálat

 • családsegítő

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

Család- és gyermekjóléti központ

 • esetmenedzser/szociális diagnózist készítő esetmenedzser

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • tanácsadó

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, kulturális antropológus

 •  óvodai és iskolai szociális segítő

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus

Alternatív napközbeni ellátás

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő (alapképzés), tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógia szakos nevelő, pedagógiai előadó, pedagógia alapszakos bölcsész, viselkedéselemző, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, hittanár-nevelő, okleveles pasztorális tanácsadó

Helyettes szülői hálózat

 • magasabb vezető/vezető

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • helyettes szülői tanácsadó

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó

Gyermekek átmeneti otthona

 • magasabb vezető/vezető

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • nevelő

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • családgondozó

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógia szakos előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó

Családok átmeneti otthona

 • magasabb vezető/vezető

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • családgondozó

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

Gyermekvédelmi szakellátás

Nevelőszülői hálózat

 • magasabb vezető/vezető

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

Gyermekotthon

 • magasabb vezető/vezető

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember vagy

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat (csak állami fenntartásban működhet!)

 • magasabb vezető/vezető

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, hittanár, hittantanár

 • örökbefogadási tanácsadó

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • gyermekvédelmi gyám

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • közvetítő

mediátor képesítéssel és gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • elhelyezési ügyintéző

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

Megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság

 • vezető

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: hittanár, hittantanár

 • bizottsági családgondozó

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus,
hittantanár, hittanár, okleveles pasztorális tanácsadó

Leírás:

A képzés célja:

Proszociális értékrendű és problémaérzékeny, gyermekekkel, ifjakkal és családjukkal foglalkozó segítő szakemberek képzése, akik az alapképzésben szerzett tudásukra épített ismeretek és készségek birtokában képesek a gyermekek érdek- és jogérvényesítését segítő szakmai tevékenységre, valamint a család működésének erősítésére, a gyermekeket és a fiatalokat védő, szükségleteik kielégítését és fejlődésüket szolgáló beavatkozásokra a gyermekvédelem alap- és szakellátási intézményrendszerének keretében.

A képzés fontosabb ismeretkörei:

Alapismereti modul                                           

Az alapismereteket nyújtó tárgyak körébe a családban, a gyermekek és a fiatalok körében végzendő segítő tevékenységet megalapozó, és abban hasznosítható társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, pszichológiai ismeretek tartoznak.

Szakismereti modul                                   

Elméleti része:

A szakismereti modul a gyermek-, ifjúság- és családvédelem intézményeinek és azok működésének, illetve az ezen intézmények hatókörébe kerülő gyermekek, fiatalok és családjaik sajátos jellemzőinek, szükségleteinek, problémáinak ismeretére készít fel, valamint a speciális segítő beavatkozások elméleti és módszertani megalapozását szolgálja.

Gyakorlati része: A hallgatók szakmai identitásának, segítő kapcsolati készségeinek és a tanácsadói tevékenységhez szükséges viselkedési készségeinek és beavatkozási stratégiáinak fejlesztését szolgáló gyakorlatok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem alap- és szakellátó intézményeiben végzett szakmai gyakorlat.


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.