Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés az ELTE-vel együttműködésben
Képzési idő:
4 félév
Önköltség mértéke:
130.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:
Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett hittanár vagy etika- erkölcstantanár végzettség, és az adott tárgyból legalább 3 éves tanítási gyakorlat. A képzésre jelentkezhetnek azok a tanár végzettséggel rendelkezők is, akik az etikatanári képesítést szakirányú továbbképzésen szerezték meg.
Rövid ismertető:
Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés hittanárok és etikatanárok számára az ELTE-vel együttműködésben. A képzés felkészít a szakmai fejlődés tudatos és szakszerű  segítésére, a mentori feladatok ellátására  leendő pedagógusok (gyakorlók)  és  már pályán lévő kezdő pedagógusok (gyakornokok) körében.

Szakfelelős: Szabóné Dr. Kármán Judit

Leírás:
A képzés célja, hogy pedagógusokat a mentori munka ellátására képesítse a megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése által. A hallgatók a kötelező ismeretkörbe tartozó tárgyakat (vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek, közigazgatási ismeretek közoktatási ismeretek, pedagógiai, pszichológiai ismeretek speciális módszertani ismeretek) (2 félév) az ELTE-n, míg a szakmai ismeretkörbe tartozó tárgyakat (2 félév) (ld. mintatanterv) a Sapientia Főiskolán hallgatják.

» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.