Etikatanár

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
tanári mesterképzés
Képzési idő:
4 félév
Önköltség mértéke:
300.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:

A jelentkezőknek az állami felvételi eljárásban is részt kell venniük, amire  az állami felvételi jelentkezési határidő vonatkozik (adott év február 15-e). A jelentkezés módjáról és a felvételiről bővebb tájékoztatást a Jelentkezés oldalon olvashatnak.

Rövid ismertető:

Az etika területével kapcsolatos nevelési, oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra készít fel. Az etika tantárgy oktatására jogosít a közoktatásban, a szakképzésben, a felsőoktatásban, illetve a felnőttképzésben.

Szakfelelős: Dr. Papp Miklós

Leírás:

A képzés szakterületi ismeretei:

  • Etikai tradíciók. A filozófiatörténet jelentős irányzatainak és gondolkodóinak etika-specifikus megközelítése és ezek egy részének elmélyült feldolgozása. A nagy világvallások írásos hagyományaiból és élő gyakorlatából levezethető erkölcsi tanítások átfogó ismerete. A kortárs magatartáselméletekkel és személyiségetikákkal való ismeretség.
  • Etikai argumentáció. Az erkölcsi dilemmák feloldásának legfontosabb módjai. A szándékokra és a következményekre apellálás, általánosíthatóság, alapértékek. Az erkölcsi elvek megalapozásának különféle módjai. Válaszok az erkölcsi relativizmusra.
  • A mai társadalom morális kérdései. Demokratikus alapértékek, emberi jogok, multikulturalizmus, környezetvédelem, a globalizáció kihívásai, társadalmi egyenlőtlenség, bioetikai és szociáletikai kérdések. Az erkölcsi hagyományok szerepe a gyorsan változó világban.
  • Alkalmazott etikák. Az egyes tevékenységi körökhöz kötődő speciális etikai kérdésekkel való ismeretség - orvosetika, etika és nevelés, üzleti etika.

A gyakorlati képzés legfontosabb része az 1 féléves összefüggő szakmai gyakorlat, melynek helyszíne valamely oktatási intézmény.


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.