Támogatási idő számítása

Egy személy - felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen - tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. (Ez főiskolánkon a 12 féléves képzési idejű teológia szakos hallgatókat érintheti.)

Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje.

2014-től a beiratkozott hallgatók a FIR rendszerből nyomon követhetik, hogy hány támogatott félévük van, vagyis hány félévig tanulhatnak még állami ösztöndíjas képzésen.

Az alábbi linken érhetőek el azok az információk, hogy hogyan tájékozódhatnak a hallgatók a számontartott állami támogatott féléveik számáról:

www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/fir/fir_betekintes_tajekoztato

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.