Meddig tehető záróvizsga az abszolutórium kiállítását követően?

I. Meddig tehető záróvizsga?

2012 szeptembere előtt beiratkozott hallgatók: A hallgatói jogviszony megszűnését követően határidő nélkül tehető záróvizsga.
2012 szeptemberében vagy azt követően beiratkozott hallgatók: A végbizonyítvány kiállítását követően, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül kell záróvizsgát tenni. Az ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

II. Milyen feltételek mellett?
Mindkét esetben a hallgató csak a tanév rendje szerint meghirdetett záróvizsgaidőszakra jelentkezhet be záróvizsgát tenni. Záróvizsga a vizsgázás időpontjában érvényes képzési és kimetei követelmények szerint tehető.

III. Meg kell-e szerezni a nyelvvizsgát is 5 éven belül?
Nem. A sikeres nyelvvizsga igazolását követően az oklevél kiadható.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.