Állami ösztöndíjas képzés feltételei

Mi az a magyar állami ösztöndíj, kik az állami ösztöndíjas hallgatók?
Az állami ösztöndíjas hallgató képzésének költségeit a magyar állam fizeti. A szóhasználat sok hallgatót megtéveszt: ez nem egy ösztöndíj, amit a hallgató tanulmányai segítésére az államtól kap, hanem a tanulmányainak a költségét jelenti, amit a felsőoktatási intézménynek a magyar állam fizet ki a hallgató helyett.

Mit vállal az állami ösztöndíjas hallgató?
A hallgató a tanulmányok költségeinek fedezéséért, a beiratkozási lapon megtalálható nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy
a) a képzést a képzési idő másfélszeresén belül befejezi (ez azt jelenti, hogy oklevelet szerez, vagyis a nyelvvizsga kötelezettséget is a képzési idő másfélszeresén belül meg kell szereznie) és
b) a képzés befejezését követően a ösztöndíjas tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt tart fenn az oklevél megszerzését követő 20 éven belül. Ez a kötelezettség több részletben is teljesíthető, vagyis nem kell egy munkáltatónál a meghatározott időt eltölteni és nem is szükséges, hogy a foglalkoztatási jogviszony folyamatos legyen, csak az, hogy 20 éven belül "összejöjjön" a meghatározott időtartamú hazai munkaviszony.

A HITÉLETI képzésben részt vevő hallgatókra a b) pont NEM VONATKOZIK.

Mi történik, ha valaki nem teljesíti az ösztöndíj folyósításért cserébe vállalt kötelezettségét?
Aki az a) pontban foglalt kötelezettséget nem teljesíti, vagyis nem szerez oklevelet a képzési idő másfélszeresén belül, a képzése önköltségének felét vissza kell térítenie az államnak. Ez az eset vonatkozik azokra a hallgatókra, akik hosszabb ideig tanulnak, mint a képzési idő másfélszerese és azokra is, akik abbahagyják a képzést.
Kivéve: Osztott képzés (BA, MA) 1 félév, osztatlan képzés 2 félév után (ha szakváltásra nem kerül sor) még visszafizetési kötelezettség terhe nélkül abbahagyható.

/Figyelem! A 2014 szeptemberében belépő hallgatók esetében szakváltásnak minősül az is, ha a félbehagyott tanulmányokat követően egy éven belül más szakra beiratkozik. Ebben az esetben a korábbi kötelezettsége a hallgatónak az új szak képzése alatt keletkezett kötelezettségéhez számolódik. Ennek részleteiről tájékoztatást az Oktatási Hivataltól lehet kérni./

Aki a b) pontban foglalt kötelezettséget nem teljesíti (a hitéleti képzésben részt vevőket nem érinti), vagyis oklevelet szerez, de nem tart fenn meghatározott ideig hazai munkaviszonyt, köteles a képzése önköltségének inflációval emelt összegét a magyar államnak visszafizetni. 

Aki állami ösztöndíjas képzés feltételeit nem vállalja, azt át kell sorolni önköltséges képzésre. Ha a hallgató önköltséges finanszírozási formában nem tudja a képzést vállalni, akkor megszűnik a hallgatói jogviszonya.

Hogyan tekintjük a passzív féléveket a képzés befejezésére nyitva álló idő vonatkozásában?
Az oklevélszerzésre rendelkezésre álló, a KKK (képzési és kimeneti követelmények) szerinti másfélszeres időtartamba a passzív félévek nem számítandók bele. A nyilatkozattal vállalt feltételek teljesülésének vizsgálatakor kizárólag azok a félévek vehetőek figyelembe, melyek során a hallgató aktív jogviszonnyal rendelkezik.

Honnan tudom, hogy mennyit kell visszatérítenem a magyar államnak, ha nem teljesítem a vállalt kötelezettségeket?
Minden magyar állami ösztöndíjas hallgató évente kap az Oktatási Hivataltól egy EGYENLEGKÖZLŐ levelet. Ettől nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy az abban szereplő összeget a hallgatónak be is kell fizetnie. Az egyenlegközlő határozatnak olyan szempontból van jelentősége, hogy a későbbiekben az Oktatási Hivatal az ezen határozatban foglalt adatok alapján fogja megállapítani az állami ösztöndíjas jogviszonyból fakadó kötelezettségeit (határidőre történő oklevélszerzés, oklevélszerzést követő 20 éven belüli hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség, esetleges visszafizetési kötelezettség, annak mértéke...stb.).
Ha valaki úgy látja, hogy az abban szereplő adatok nem helytállóak, akkor a megadott határidőn belül kell egy fellebezést benyújtania. Ha a megállapított összeg helyes, akkor nincs teendő.

Ha valakinek már visszafizetési kötelezettsége keletkezett, az egyértelműen kiderül a határozatból.

Ha valaki a képzése egy részében állami ösztöndíjas, s másik részében önköltséges hallgató, akkor az ösztöndíjas képzésből adódó kötelezettségei csak a képzés állami ösztöndíjjal támogatott ideje tekintetében terhelik.

Mentesülések, kedvezmények
A jogszabály nagyon sok esetét ismeri a visszafizetési kötelezettség vagy a hazai munkavállalási kötelezettség alóli mentesülésnek. Ezeket részletesen a mellékelt tájékoztató tartalmazza, de bármikor kérhető tájékoztatás az Oktatási Hivataltól is a hsz@oh.gov.hu címen.

Lehet-e részletfizetési kedvezményt kérni?
Igen. Ennek pontos feltételeit a csatolt tájékozató tartalmazza, de erről a lehetőségről a kötelezettséget megállapító határozatban is tájékoztat az Oktatási Hivatal. 


Hivatalos tájékoztató
Itt olvasható az Oktatási Hivatal által kiadott hivatalos tájékoztató a magyar állami ösztöndíj feltételeiről.

Tájékoztató a 2012 szeptemberében, 2013 januárjában, 2013 szeptemberében, 2014 januárjában belépő hallgatóknak

Tájékoztató a 2014 szeptemberében belépő hallgatóknak

Tájékoztató a 2015 szeptemberében belépő hallgatóknak

Tájékoztató a 2019 szeptemberében belépő hallgatóknak

Besorolási döntés melléklet

Tájékoztatók a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal történő elektronikus kapcsolattartásról

Dokumentumok elektronikus kézbesítése Ügyfélkapu Érkeztetési tárhelyre

Kérelemminták az állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézéshez

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.