Tájékoztatás a tanegység-elismertetéssel kapcsolatos kérelmekről

 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának határozata a tanegység-elismertetési kérelmekről:

1. Tanegység-elismertetési kérelmeket minden félévben be lehet nyújtani, nem csak a tanulmányok elején.
2. Visszamenőleg nincs lehetőség tanegység-elismertetésre, vagyis csak az adott féléves tanegységeket vagy az elkövetkező félévek bármelyikéhez tartozó tanegységeket lehet elfogadtatni.
3. Javasolt, hogy az egy tárgyhoz (pl. Dogmatika) tartozó összes elvégzett tanegység (Kegyelemtan, Krisztológia,…) elfogadtatása egyszerre történjen.
4. Az elismertetési kérelemhez leckekönyv-másolat és tanegység-leírás szükséges. A kérelmek ügyében nem kötelező a hallgatónak személyesen egyeztetnie az illetékes oktatókkal.
5. A kérelme(ke)t az adott félévben a tanrendben közzétett határidőig kell benyújtani a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül.
6. A kérelmeket először az oktatók véleményezik, az őszi tanulmányi félévben október 15-ig, a tavaszi félévben március 15-ig. A kérelmek ügyében – az oktatói javaslatokra tekintettel – a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság dönt az oktatói véleményezéstől számított 8 napon belül.
7. A döntésről a Tanulmányi Osztály a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül tájékoztatja a hallgatókat a döntés meghozatalától számított 8 napon belül.
8. A hallgatók a döntés ügyében a rektornak címzett és a Tanulmányi Osztályon leadott kérvénnyel fellebbezhetnek a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül.
A kérelmeket a csatolmányokkal együtt a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül kell benyújtani.

A kérelmek elérhetők a Neptun Tanulmányi Rendszerben az Ügyintézés/Kérelmek menüpont alatt.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.