Tudnivalók az abszolutóriumról (végbizonyítvány)

VÉGBIZONYÍTVÁNY – ABSZOLUTÓRIUM
Legfontosabb tudnivalók


1. Mi az abszolutórium? Végbizonyítvány, annak az igazolása, hogy a hallgató a szak tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek - az előírt államilag elismert nyelvvizsga, a szakdolgozat és a záróvizsga kivételével – mindenben eleget tett, ill. a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja minősítés és értékelés nélkül.

2. Az abszolutórium végzettséghez kötött munkakör betöltésére nem jogosít.

3. Az abszolutórium a leckekönyvben és a NEPTUN tanulmányi rendszerben kerül rögzítésre.
A végzős hallgatók tantervi teljesítéseit az utolsó évben és a záróvizsga előtt, ill. a vizsgaidőszakok végén folyamatosan átnézi a Tanulmányi Osztály, ezért kell jönniük mintatanterv egyeztetésre is.
Aki a mintatanterv tanegységeit teljesítette, annak a hallgatónak a leckekönyvét a Tanulmányi Osztály véglegesen lezárja.

4. Az abszolutóriumról a Tanulmányi Osztály nem küld értesítést, nem ad ki nyomtatványt, de akinek szüksége van rá, bármikor kérhet igazolást.

5. Az abszolutóriumot, végbizonyítványt annak a félévnek a végén kell kiállítani és kiadni, mely félévben a hallgató annak a feltételeit teljesítette.

6. Az abszolutórium kiállításakor a hallgató jogviszony megszűnésének időpontjai:
a téli szemeszter végén: január 31.
a nyári szemeszter végén: június 30.
Érdemes megjegyezni az időpontokat (a Neptunban, a hallgatói adatoknál ellenőrizhető), mert a jogviszony megszűnésének pontos időpontját gyakran kéri a Munkaügyi Hivatal, vagy a Diákhitel Központ.
Fontos tudniuk, hogy ezt követően a TB járulékot is önmaga fizeti már a hallgató, mert csak úgy lesz egészségügyi biztosítása.

7. A szakdolgozat beadása, védése, és a záróvizsga nem része az abszolutóriumnak!
A zárószigorlat BA, MA stb. képzésen nem része az abszolutóriumnak, előtte is, és a szakdolgozat leadásának félévében is letehetőek.
Nagyon gyakori probléma, hogy a hallgató azt gondolja, amíg nem adja le és védi meg a szakdolgozatát, jogviszonyban marad. Ez nem így van. Minden hallgató az abszolutórium megszerzését követően bármelyik félévben leadhatja és megvédheti a szakdolgozatát, tehet záróvizsgát, viszont ekkor nincs hallgatói jogviszonya!

8. Szakdolgozat leadása: annak a félévnek a regisztrációs időszakában kell bejelentkezniük, amelyikben végezni szeretnének. Regisztrációs lapot kell kitölteniük, melyben megjelöljük, hogy abszolutóriumot szerzett, záróvizsgázóként regisztrálnak. A Neptunban a Tanulmányi Osztály veszi fel a szakdolgozatot és a záróvizsgát.
Ebben a szakdolgozati félévben nem kell költségtérítést fizetni, illetve az esetlegesen fennmaradt államilag támogatott félévek száma sem fogy, diákigazolvány érvényesítő bélyeget sem tudunk adni, mivel a hallgató nem lesz jogviszonyban az intézménnyel.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.