Szent Anzelm Egyetem felé felterjeszthető diplomákról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusa az alábbi határozatot hozta a Szent Anzelm Egyetem felé felterjeszthető diplomákról, a felterjesztés rendjéről:

1. A főiskola teológus, teológus – hittanár-nevelő, teológia, teológia – hittanár-nevelő, osztatlan teológia szakos hallgatói kérhetik diplomájuk felterjesztését a római Szent Anzelm Egyetemhez baccalaureatus-i fokozatra az alábbi feltételek szerint.
2. A felterjesztéshez legalább 4,01-os minősítésű diploma szükséges a fent felsorolt képzések valamelyikén.
3. A hallgatónak a tanulmányai befejezésének félévében, a szakdolgozat leadása előtt kell kérvényeznie a Tanulmányi Osztályon a diplomájának felterjesztését. A szerzetes hallgatónak a kérvényét az elöljárójával is alá kell iratnia. A kérvényben nyilatkozni kell arról, hogy a felterjesztés esetén a hallgató (vagy a szerzetesrend) vállalja a baccalaureatusi fokozat kiállításának költségét.
4. A kérvényt benyújtott hallgatónak az előírthoz képest plusz egy példányt kell leadni a szakdolgozatából.
5. A főiskolán történt sikeres államvizsga után a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság javaslata alapján a rektor dönt a felterjesztésről. A rektori döntés után a Tanulmányi Osztály intézi a felterjesztést a Szent Anzelm Egyetem felé.
6. A Szent Anzelm Egyetem baccalaureatusi fokozatának odaítéléséről és a fizetendő díjakról a Tanulmányi Osztály tájékoztatja a kérvényezőt.
7. A Szent Anzelm Egyetem által kiállított baccalaureatusi diplomák ünnepélyes átadása a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a megérkezéstől számított legközelebbi diplomaosztó ünnepségen történik.
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.