Nyelvvizsga követelmények (oklevél kibocsátás feltétele)


I. Nyelvi követelmények
A felsőoktatás hatályos rendszere szerint a tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele az előírt nyelvvizsga letétele.

Az intézményünkben folytatott képzéseken az oklevél kibocsátásának feltételei:
TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK: egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
OSZTOTT RENDSZERŰ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK: egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Ez a következő élő idegen nyelveket jelenti: angol, arab, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, kínai, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.
PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK: egy élő idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK: egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEKEN az oklevél nyelvvizsga nélkül is kiadható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szakon, valamint az osztatlan rendszerű tanárképzésben – a többi szak követelményétől eltérően – kizárólag az élő nyelvből tett nyelvvizsga jogosít az oklevél kézhezvételére. Az utóbbi esetben az is pontosan meghatározott, mely nyelvekből tehető nyelvvizsga (lásd.: fönt).

A jelnyelv nem minősül akkreditált idegen nyelvnek, ezért azzal az idegen nyelvi követelmény nem teljesíthető.

Államilag elismert általános nyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt helyettesítheti az ugyanabból a nyelvből ugyanazon a szinten szaknyelvi vizsgán szerzett államilag elismert bizonyítvány. Fordított helyzetben ez a megállapítás nem érvényes, a szaknyelvi bizonyítványt nem válthatja ki az általános nyelvi bizonyítvány.

Államilag elismert az a bizonyítvány, amelyet akkreditált nyelvvizsgaközpont ad ki. Az akkreditált vizsgaközpontok folyamatosan frissített listája megtalálható az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján, a www.nyak.hu címen.

II. Mentesség a nyelvvizsga követelmény alól
Mentesülnek a nyelvvizsga követelmény teljesítése alól
- azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. (E tekintetben a naptári év az irányadó!) Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.
- azok a hallgatók is, akik 2003 szeptemberében (illetve azt megelőzően) létesítettek hallgatói jogviszonyt és a képzési idő alatt betöltik 40. életévüket. (Hangsúlyozzuk, hogy akinek a tanulmányi ideje hosszabb, mint az előírt képzési idő és a 40. életévét a tanulmányi idő alatt, de már a képzési időn túl tölti be, nem mentesül a nyelvvizsga követelmény alól!)

Nyelvvizsga követelmény az új felsőoktatási törvény alapján:
Az új felsőoktatásról szóló törvény (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) 107. § (2) bekezdése szerint, ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, a záróvizsgát legalább három éve sikeresen teljesítő hallgatóknak az oklevél kiadható, ha a megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény helyett a hallgató megfelel az intézmény által szervezett nyelvi vizsgán. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.

A főiskola Szenátusa nem módosította szervezeti és működési szabályzatát. A Szenátus ajánlásában a belső nyelvi vizsga helyettesítéseként az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvi kompetenciákat, illetve az egyházi szaknyelvi ismereteket is mérő Theolingua államilag elismert B2 szintű vizsga választását javasolja. A Theolingua vizsgarendszer központja a Károli Gáspár Református Egyetem. További vizsgahelyek: Gál Ferenc Főiskola, Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A Theolingua vizsga angol, német és olasz nyelvekből tehető le. Bővebb információt a www.theolingua.hu honlapon olvashatnak.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga követelmény továbbra is teljesíthető bármelyik akkreditált vizsgaközpont által szervezett akkreditált nyelvvizsgarendszer B2 szintű vizsgájának teljesítésével. Az akkreditált vizsgaközpontok folyamatosan frissített listája megtalálható az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján, a www.nyak.hu címen.


III. Meddig lehet letenni a nyelvvizsgát a záróvizsgát követően?

Időhatár nélkül lehetető. A felsőoktatási törvény eltörölte a záróvizsga letétele és a nyelvvizsga megszerzése közötti időhatárt. A sikeres nyelvvizsga igazolását követően az oklevél kiadható. 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.