Külföldi érettségik és diplomák nyelvvizsgaként történő elismertetésének rendjéről

A nyelvvizsgával egyenértékűnek tekintett okiratok esetében a képző intézmény joga és felelőssége, hogy eldöntse, hogy a benyújtott bizonyítvány, oklevél stb. a jogszabályi feltételeknek - 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet - megfelelve nyelvvizsgának minősül-e.

E szerint nem intézményi döntés kérdése, hogy az érettségi bizonyítvány vagy külföldön szerzett oklevél nyelvvizsgának minősül-e, de az intézmény kötelessége a benyújtott oklevelet e tekintetben megvizsgálni.

A főiskola szenátusának döntése értelmében (SzMSz 362.§), aki külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal, nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal, vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel kívánja a diploma kiadásához szükséges nyelvi követelmény teljesítését igazolni, az okiratot legkésőbb záróvizsgázás tanévének október 15-éig köteles elismertetésre a Tanulmányi Osztályon benyújtani.

A főiskola a diploma időbeni kibocsátását csak akkor tudja biztosítani, ha az érintett hallgató a fenti határidőt betartja.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.