Minőségpolitika/Szabályzat

Minőségpolitika és Szabályzat
 
A Főiskola a fenntartók stratégiai iránymutatásaiban, így elsősorban a Küldetésnyilatkozatban közvetített értékrendre alapozva és a hosszú távú célokra tekintettel, az aktuális jogi, társadalmi elvárásokat és lehetőségeket fölmérve alakítja képzési struktúráját, szervezeti működését.
A helyzetfelmérést, a stratégia alakítását, az egyes minőségfejlesztési lépések tervezését a minőségbiztosítási rendszere segíti. Minőségbiztosítási rendszerét a belső igényekhez és a külső elvárásokhoz (ágazati politika utasításai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések, MAB elvárások, nemzetközi elvárások) igazítja.
A minőségpolitikai célok megvalósítása úgy lehetséges, ha az intézményben foglalkoztatottak ismerik a főiskola értékrendjét, a hosszú és rövidtávú célokat és azokat szem előtt tartva felelősen végzik munkájukat. A főiskola vezetése ezért
  • az intézmény Küldetésnyilatkozatát a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza;
  • a főiskola oktatói, dolgozói és hallgatói felé minden fórumon közvetíti az intézmény-fejlesztés fő irányait;
  • az intézmény az oktatók, dolgozók és hallgatók visszajelzéseire építve tervezi működését, alakítja minőségfejlesztési stratégiáját.
A Főiskola keresztény világnézeten alapuló értékrendje Krisztus személyes példájában, a Szentírásban, a szent hagyományban, az Egyház tanításában és a szerzetesség hagyomá­nyában rögzített örök értékeken nyugszik. A Főiskola működését ez az értékrend határozza meg, ezért a minőséget a szakmai kompetenciák mellett a spirituális, emberi tényezőket is figyelembe véve méri. A Főiskola kiemelt jelentőségűnek tartja, hogy az intézményben alkalmazottak munkájukban elkötelezettek, személyükben hiteles keresztények legyenek.
 

Szabályzat

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.