Aktuális kérdőívek

Diplomás pályakövetés / Etikatanárok
(1) Felmérés a Sapentián etikatanár oklevelet szerzett tanárok körében
A kérdőív az alábbi linken érhető el: Kérdőív - pályakövetés/etikatanárok

(2) Felmérés a Sapientián erkölcstan pedagógus-továbbképzést végzettek körében

A kérdőív az alábbi linken érhető el: Kérdőív - pályakövetés/erkölcstan ped. továbbképzés

Főiskolánk az etikatanárok képzésében régi múltra tekint vissza. 2002 és 2009 között indítottuk az Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzésünket, 2009 óta mesterképzés (MA) keretében képezzük az etikatanárokat. 2012 óta lehetőség van nálunk is elvégezni az 1-8. osztályokban erkölcstan oktatására jogosító 60 órás, valamint a tanítók erkölcstan foglalkozásait segítő 30 órás pedagógus-továbbképzéseket.

Az oktatáspolitika 2011-től kiemeltté tette az erkölcstan tárgyat: Az új köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. törvény) kötelezővé tette az erkölcstan vagy helyette választhatóan a hit- és erkölcstan oktatását az 1-8. évfolyamokon, amelyet 2012-től felmenő rendszerben kell bevezetni. Ez kiemelt feladatokkal is jár, amelynek egyik eleme az etikatanárok képzése.
 
2012-től nemcsak az etika mint tárgy lett hangsúlyosabb, hanem az osztatlan rendszerű tanárképzés bevezetésével az etikatanárok képzése is változott: minor tanárszak helyett a más közismereti tanárszakokkal azonos súlyúvá vált, így hosszabb képzési időben, gazdagabb tartalommal tudjuk az etikatanárokat képezni.
Az új helyzetben különösen jelentőssé vált számunkra végzettjeink tapasztalatának megismerése, hogy hányan tanítanak vagy tanítottak etikát, illetve az etikaoktatásról vagy az etikatanár képzésről adott véleménye. 
 

Diplomás pályakövetés / a Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon végzett hallgatók körében végzett felmérés eredményei

2005-ben indítottuk el a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzést (BA) (KLM) főiskolánkon, amely az eredetileg prognosztizáltnál jóval nagyobb számú érdeklődőt vonzott. 2013-ig megközelítőleg 130 fő szerzett a szakon oklevelet, és sokan vannak olyanok, akiktől – ugyan a képzési időn túl, de – még várható a végzettség megszerzése.

A képzést választók egy része a tanári mesterképzés elvégzésének tervével kezdte el a KLM tanulmányokat, sokan a plébániai hitoktatásba kívántak bekapcsolódni vagy lelkipásztori kisegítői feladatokat ellátni a közösségükben, de tudjuk, hogy többen csak a teológia iránti érdeklődésből, hitük elmélyítése céljából jelentkeztek.
 
2013-ban felmérést végeztünk a KLM szakon nálunk végzett hallgatók körében arról, hogy menniyre voltak elégedettek a képzéssel, illetve mennyire tudták, tudják alkalmazni a megszerzett tudást.

A tanárképzés struktúrájának 2014-től felmenőrendszerben történő átalakítása miatt az alapképzés célját, tartalmát újra kell gondolnunk. A beérkezett vissazjelzések sokat segítenek nekünk ebben a folyamatban. 

Mindenkinek köszönjük, aki kitöltötte a kérdőívet, ezzel segítette a munkánkat!
 
A kérdőív eredménye ide kattintva letölthető.
 

A könyvtár és a főiskola egyéb szolgáltatásainak értékelése

Kérdőív a Sapientia SzHF hallgatói részére
Kérdőív azon Olvasók részére, akik NEM a Sapientia SzHF hallgatói
Kérjük, hogy osszák meg véleményüket a főiskola szolgáltatásairól. A kérdőív részletesebben a könyvtár működésével foglalkozik, de az adminisztráció, valamint a HÖK munkájáról, az étkezési lehetőségről, a honlap működéséről is megkérdezzük véleményüket.
 
Kérjük, támogassák munkánkat azzal, hogy
az alábbi NÉVTELEN kérdőívet kitöltik.
Olvasóink véleményét szeretnénk megkérdezni a Sapientia Könyvtár működéséről, szolgáltatásairól.
 
Kérjük, hogy a rövid on-line kérdőív kitöltésével segítse munkánkat!
 
A kérdőív kitöltése önkéntes és NÉVTELEN, a válaszadók beazonosítása nem lehetséges.


Oktatói kérdőív a könyvtári szolgáltatásokról (2015)

Kitöltési határidő: 2015. március 15.
 


 

Kérdőív az esti tagozat tanítási rendjéről, a módosítás lehetőségeiről (2014 őszi félév)

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2014/2/VII/7. sz. határozata előírta a főiskolának, hogy esti tagozaton a tanítás rendjét a jogszabályi előírásoknak megfelelően úgy módosítsa, hogy egy tanítási óra 45 perces legyen, így egy tanítási blokk 90 perc időtartamra bővüljön. A főiskola ennek az elvárásnak szeretne megfelelni a 2015/16-os tanévtől kezdődően. A kérdőív segítségével azt próbáltuk fölmérni, hogy melyik az a legoptimálisabb időbeosztás, amivel ennek a követelménynek meg tudunk felelni.

A módosítással egyben tervezzük a péntek délutáni, 16 óra utáni tanítás bevezetését, mert az elmúlt évek kérdőíves lekérdezéseinek tapasztalata az is, hogy a 10-11 szombati tanítási nap, így a 10-11 hétvégének az igénybevétele nagyon megterhelő a hallgatónak és az oktatóknak is, mind szakmailag, mind a magánélet szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a pénteki órák bevezetésével legalább 3 hétvége szabadulna föl, bizonyos képzéseken várhatóan több is. (A törvény szerint az esti tagozatos órák hétköznap 16 órakor kezdődhetnek, ezért előbbi kezdés intézményesített bevezetése nem lehetséges.)

A kérdőív tehát kitért arra is, hogy a hallgatók és az oktatók hogyan vélekednek a pénteki 2 blokkos tanítás bevezetésről, vagyis inkább a több szombatot vagy inkább az esetenkénti pénteki tanítást vállalnák-e.
 
A kitöltési arány magas, az esti tagozatos hallgatók 59,6%-a, az oktatók 58,6%-a válaszolt a kérdéseinkre.
 
Ezúton köszönjük meg mindenkinek a munkánkhoz nyújtott segítséget!
 
A kérdőívek kiértékelése innen letölthető.
 


Oktatói munka hallgatói véleményezése (2013/14. I-II. félév)

Lezárult a 2013/14-es tanévet értékelő kérdőíves adatgyűjtés. A hallgatók 38%-a töltötte ki a kérdőívet.

Köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívet! Jövő tanévben is számítunk segítségükre!

 


 

Főiskolai szolgáltatások értékelése (2013/14. I. félév)

Mindenkinek köszönjük, aki kitöltötte a kérdőívet. A hallgatók több, mint harmada fejezte ki véleményét, ezért a beérkezett válaszokra bátran támaszkodhatunk a főiskola működésének fejlesztése során.  

A beérkezett válaszok összesítését itt olvashatják.

 
 

Hallgatói kérdőív - 2017-18 - kérdései

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.