Eötvös Loránd Tudományegyetem

Dokumentum kategóriája: 
Együttműködési megállapodások

Együttműködés az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel a tanárok
képzésében és továbbképzésében

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2009 óta működik együtt a tanárok képzésében és továbbképzésében.

Az együttműködési megállapodás alapján a főiskola hallgatóinak lehetőségük van arra, hogy a hittanár-nevelőtanár szak mellett, akár osztott, akár az új osztatlan rendszerű tanárképzésben az ELTE-n kínált valamelyik közismereti tanárszakot válasszák második tanárszaknak. A képzés elvégzését követően a hallgatók közös oklevelet kapnak.
 
2014 szeptemberétől vált jogilag lehetővé, hogy a hittanárképzés is osztatlan képzési rendszerben elindulhasson az országban. A 2014/15-ös tanévben a Sapientia Főiskola osztatlan rendszerben a hittanár-nevelőtanár – etikatanár képzése mellett az együttműködésnek köszönhetően a hittanár-nevelőtanár - angol nyelv- és kultúra tanára, hittanár-nevelőtanár – magyartanár és a hittanár-nevelőtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára képzéseket indította el.

A 2015/16. tanévtől kezdődően a bölcsész szakpárok mellett természettudományi szakokat is lehet a hittanár-nevelőtanár szak mellé választani. A következő szakokra lehet majd jelentkezni az osztatlan tanárképzés keretében:

hittanár-nevelőtanár - etikatanár (Sapientia önálló képzése)

angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai, középiskolai)

ének-zene tanár

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (általános iskolai, középiskolai)

földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)

francia nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

informatikatanár (általános iskolai, középiskolai)

kémiatanár (általános iskolai, középiskolai)

latin nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

magyartanár (általános iskolai, középiskolai)

matematikatanár (általános iskolai, középiskolai)

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

olasz nyelv és kultúra tanára

orosz nyelv és kultúra tanára

spanyol nyelv és kultúra tanára

természetismeret-környezettan tanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai, középiskolai)

horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

portugál nyelv és kultúra tanára

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára


A 2016/17. tanévtől kezdődően a hittanár-nevelőtanár szak mellé felvehető szakpárok kínálata még további négy szakpárral bővült:
bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára,
holland nyelv és kultúra tanára,
kínai nyelv és kultúra tanára,
média-, mozgókép- és kommunikációtanár.
 
Az osztatlan hittanár-nevelőtanár – közismereti tanárszak szakpáros képzésre jelentkezőknek a Sapientia Főiskolára kell a jelentkezésüket benyújtaniuk. Az ELTE tanárképzési rendszeréről bővebben az ELTE Tanárképző Központjának honlapján a tkk.elte.hu/ oldalon olvashatnak.

Szakirányú továbbképzés
keretében a főiskola etikatanári és hittanári mentortanár képzést kínál. Az ELTE-vel való közös képzés keretében lehetőség van arra is, hogy ez a képzés egyben a pedagógus szakvizsgára is felkészítse a hallgatókat. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés esetében a hittanár és/vagy etikatanár szakképzettséggel rendelkezők számára a kötelező, általános témakörök oktatását az ELTE biztosítja, míg a választható szaktárgyi-szakmódszertani modult a Sapientián kell teljesíteni.

A felvételi feltételekről bővebben jelentkezések oldalon olvashatnak. 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.