Szolgáltatások

A könyvtár gyűjtőköre:
A könyvtár állományának nagy része a főiskolán oktatott tudományterületek, valamint az ezekhez kapcsolódó tudományok (szisztematikus teológia, dogmatika, biblikum, erkölcsteológia, egyháztörténelem, gyakorlati teológia, egyházjog, filozófia, történelem, pszichológia, pedagógia, etika, egyházi szépirodalom, néprajz) szakirodalmából áll. A főiskola szerzetesi mivoltához igazodva, a gyarapítás során a könyvtár törekszik a megszentelt élet irodalmának beszerzésére is.

A könyvtár állományának összetétele:
Jelenleg kb. 70.000 kötet könyv és 17.000 kötet  (453 cím) folyóirat található. A könyvtári állomány összetétele: kb. 45% magyar, 30% német, 25% egyéb (angol, francia, olasz) nyelveken hozzáférhető teológiai szakirodalom.

Katalógus használat:
A könyvtár teljes könyv- és folyóirat-állományának bibliográfiai adatai kereshetők az Online Katalógusban.

Beiratkozás:
A könyvtár nyilvános, a beiratkozás ingyenes. Használatának nem feltétele, hogy a főiskola hallgatója/oktatója legyen!

Olvasóterem:
A dokumentumok a könyvtár kétszintes galériázott olvasótermében szabadpolcon találhatók, míg folyóirataink nagy része a könyvtáros segítségével érhető el. Az olvasóteremben hozzáférhetők általános-, valamint szaklexikonok, kézikönyvek is.

Helyben olvasás:
A könyvtárban csak helyben olvasásra van lehetőség.  Tehát a könyvtárból kölcsönözni nem lehet.
 
Számítógép használat:
A könyvtárban számítógépek állnak az olvasók rendelkezésére, amelyeken lehetséges a katalógus használata, számos internetes adatbázis elérése, szövegszerkesztés, internetezés és CD-rom használat.

WIFI vezeték nélküli hálózat:
A Sapientia Könyvtár beiratkozott olvasói hordozható számítógépről csatlakozhatnak a WIFI vezeték nélküli hálózaton keresztül az internethez.  A Sapientia Főiskola beirat­ko­zott hallgatói a kapcsolódási beállításokról itt tájékozódhatnak!

Fénymásolás, nyomtatás:
A könyvtárban a szerzői jogok figyelembevételével lehetséges a fénymásolás, nyomtatás. A fénymásoltatási igények leadását a dokumentum kikeresésével és a fénymásolási kérőlap pontos kitöltésével kérjük. A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekkel, kérésekkel kereshet bennünket a biblio@sapientia.hu címen.

Géptermi szolgáltatások:
2016 novemberétől a géptermi feladatok ellátását a könyvtár biztosítja. Ennek rendjéről a könyvtár munkatársai adnak felvilágosítást, illetve a problémák megoldásában kérik a számítástechnikusok segítségét. A Sapientia Főiskola beiratkozott hallgatói a help@sapientia.hu címen közvetlenül is fordulhatnak az informatikusokhoz.

Jegyzetadatbázis:
Letöltések menüpontban érhető el a Jegyzetadatbázis, mely a Sapientia Főiskola szolgáltatása az oktatói és a beiratkozott hallgatói számára. A könyvtár többi olvasója ezt a szolgáltatást nem veheti igénybe!

A Sapientia Főiskola kiadványai:
Az oktatók és az intézmény kiadványairól a Kiadványaink főmenüpontban talál információkat. (Sapientia Füzetek, Sapientiana Folyóirat, Tanszéki sorozatok) A Sapientia Könyvtár recepcióján legalább 30 % kedvezménnyel megvásárolhatók a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által kiadott kötetek.

A Sapientia Főiskola eddig megjelent könyvsorozatairól, folyóiaratairól egy csatolt prospektusban találhat információkat. (A kötetekről további információkat olvashat honlapunkon, ha a prospektusban az egyes kötetek borítójára kattint!)

Szakdolgozatok:
A könyvtár őrzi a főiskolán készült szakdolgozatokat. A dolgozatokat kizárólag helyben lehet használni. Jegyzetek készíthetők, fénymásolásuk vagy kölcsönzésük nem lehetséges. Bővebben a szakdolgozatokról itt olvashat.

Könyvtárközi kölcsönzés:
A gyűjteményből hiányzó könyveket más hazai (nem budapesti) és külföldi könyvtárból olvasóink számára beszerezzük.

A Sapientia Könyvtár honlapja:
A könyvtár aktuális híreiről, nyitva tartásáról, a Hírekben tájékozódhatnak, valamint itt tesszük közzé az új beszerzéseinket Egy tucatnyi újdonság néven. A Könyvajánló menüpontban folyamatosan frissülő Könyvismertetőket olvashatnak és itt őriztük meg az Értékes gondolatok értékes könyvekből rovatunkat, melyek ugyan már nem frissülnek, de az elkészültek továbbra is olvashatók. A Könyvtári Esték menüpontban a könyvtári rendezvényekről olvashatnak.

Szolgáltatások a Sapientia estis hallgatóinak

A Sapientia Könyvtár a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola beiratkozott estis hallgatói számára az alábbi lehetőségeket kínálja:
1. A hallgatói igényeket figyelembe véve a szombati nyitva tartás hosszabbá vált (11–től 18 óráig), hogy a konzultációk befejeztével is legyen mód igénybe venni a könyvtár nyitva tartáshoz kötött szolgáltatásait. 2018-2019. tanév II. félévében ismét 9 szombaton állunk olvasóink rendelkezésére. Ezen alkalmak közül február 23-án a Főiskolán nem lesz konzultáció, így a teljes nap könyvtári kutatásra fordítható.
2. Ugyancsak a hallgatók könyvtárhasználatát szeretnénk megkönnyíteni az e-mail előjegyzés révén. A katalógusból kikeresett és e-mailben teljes bibliográfiai leírással és lelőhellyel elküldött szakirodalom a szombati napon névre szólóan, leválogatva várja az estis hallgatót, hogy a könyvtárban töltött időt közvetlenül az irodalom feldolgozására fordíthassa. A kéréseket legkésőbb a konzultációs szombatot megelőző csütörtök estig, a honlapról letölthető űrlap kitöltésével és csatolásával a biblio@sapientia.hu e-mail címre várjuk. A dokumentumokból fénymásolási kérés csak személyesen, a könyvtár recepcióján adható le.
 
Különgyűjtemények:

Régi Könyvállomány (RK):
A könyvtár külön gyűjti az 1867 előtt megjelent műveket. A régi könyvek Salamanca-ból a piarista rend egyik ottani, feloszlatott rendházának könyvtárából kerültek a Sapientia birtokába. A jelenleg közel 400 példányból álló gyűjtemény egyházatyák műveit, szentíráskommentárokat, és olyan szövegkiadványokat tartalmaz, melyek kutatása kapcsolódik a Főiskolán oktatott tudományterületekhez.
Ugyanakkor megtalálhatók közöttük klasszikus görög, latin szerzők munkái is. A régi könyvek bibliográfiai adatai is kereshetők a Könyvtár online katalógusában, illetve a MOKKA-R adatbázisában.

Bibliagyűjtemény (BIB):
A könyvtár különlegessége a Bibliagyűjtemény, melynek értéke a nyelvi sokféleségében rejlik. Megközelítőleg 80 féle nyelven olvashatók a Szentírás könyvei. A gyűjtemény nagyrészt szerzetesi adományból került a könyvtár birtokába.

A SAPIENTIA KÖNYVTÁR LETÉTI KÖNYVTÁRAI

Tanszéki könyvtárak
A Sapientia Főiskola önálló szervezeti egységeinek könyvtárai (tanszékek, intézetek) letéti könyvtárként működnek. A könyvtári állományból kihelyezett művek tanszéki lelőhely kóddal szerepelnek az online katalógusban. Ezek a művek az adott tanszék vezetőjének engedélyével használhatók, de nem kölcsönözhetők.

A SAPIENTIA PARTNER-KÖNYVTÁRA

A könyvtár katalógusában egyes könyvek „Ferences Könyvtár” jelzettel szerepelnek. Ezek a dokumentumok a budapesti Pasaréti Ferences Rendház Könyvtárának állományába tartozó könyvek, szintén hozzáférhetők olvasótermünkben. Bekérésük némi időt vesz igénybe. Használatukhoz a letölthető kérőlap kitöltése szükséges, amely személyesen leadható a könyvtárban és e-mailben is elküldhető a biblio@sapientia.hu címre. A beérkezett dokumentum helyben, a Sapientia Könyvtár olvasótermében használható. 

 

 

Továbblépés:

Hírek | Álatlános információ | Könyvtári szabályzat | Könyvtár online katalógusa | Folyóiratok | Adatbázisok

CsatolmányMéret
ElojegyzesKerolap.doc30 KB
wifi.pdf576.9 KB
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.